Meer fietsroutes voor woon-werkverkeer

Datum: 17 juli 2019

In een fietscafé in Amerongen ondertekende burgemeester Ruud van Bennekom samen met andere bestuurders op 15 juli een intentieverklaring om met elkaar vaart te zetten achter de realisatie van de snelfietsroute Utrecht-Veenendaal.

De snelfietsroute Utrecht-Veenendaal is één van de zeven snelfietsroutes die de provincie Utrecht wil realiseren. Op deze snelfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. Paaltjes en andere obstakels worden zoveel mogelijk verwijderd en fietspaden en fietsstroken worden verbreed.

Met goede fietsverbindingen kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

Het is de bedoeling dat deze snelfietsroute onder andere door Bunnik gaat. Het precieze tracé moet nog worden bepaald. Daarop wordt de komende maanden gestudeerd. Als alles volgens planning loopt, kan in het tweede kwartaal van 2020 een uitvoeringsovereenkomst worden ondertekend door provincie en gemeenten en kan een start worden gemaakt met de aanleg.

In Bunnik wordt daarnaast, in gesprek met bewoners bekeken hoe het station per fiets beter met de Uithof/USP kan worden verbonden. 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten