Maximum aan aantal grijze containers voor restafval

Datum: 11 juli 2019

Het scheiden van afval is goed voor het milieu. Alles uit de grijze container (restafval) wordt verbrand in een verbrandingsoven. Terwijl alles wat apart wordt ingeleverd, kan worden hergebruikt. Zo wordt van oud-papier nieuw papier gemaakt, en van glas uit de glasbak nieuw glas. Het GFT uit de bruine container wordt compost, en ook textiel kan vaak worden hergebruikt.

Bovendien is het verbranden van afval erg duur, onder andere doordat de regering een belasting oplegt voor het verbranden van afval. Hoe meer afval dus wordt gescheiden, hoe goedkoper het is om afval in te inzamelen. Daarmee kan de gemeente de hoogte van de afvalstoffenheffing beperken.

Om het scheiden van afval te stimuleren, heeft de gemeente besloten dat binnenkort ieder huishouden recht heeft op één grijze container voor restafval. Alle huishoudens ontvangen in de loop van 2019 een informatiepakket met daarin voor elke container een sticker. Containers zonder sticker die na die tijd op straat worden gezet worden door de RMN meegenomen.

Ook heeft het college besloten om vanaf 1 januari 2020 te stoppen met het inzamelen van bedrijfsafval. Het inzamelen van bedrijfsafval is geen wettelijke taak en levert hoge (administratieve) lasten op. Om deze reden vervalt per 1 januari 2020 de aparte reinigingsheffing. Bedrijven die nu nog gebruik maken van dit reinigingsrecht worden persoonlijk geïnformeerd.

Het afval van maatschappelijke instellingen zoals sportverenigingen valt ook onder bedrijfsafval. Zij krijgen dus eveneens met de veranderingen te maken. Voor hen is het scheiden van afval vaak lastig. Het college wil daarom maatregelen treffen om de afvalscheiding bij maatschappelijke instellingen te helpen bevorderen. De gemeente gaat in de tweede helft van 2019 daar met ze over in gesprek.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten