Laatste ophaalronde snoeihout

Datum: 7 oktober 2019

De  RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) maakt voor de vierde en tevens laatste keer dit jaar een ophaalronde voor het gratis ophalen van snoeihout. Deze laatste ophaalronde is in de maand november. Inwoners die deze ophaalronde hun snoeihout willen aanbieden, kunnen hiervoor tot en met vrijdag 1 november een afspraak maken. Bij het maken van de afspraak krijgen inwoners de exacte ophaaldatum door.

Een ophaalafspraak maken

Inwoners die deze laatste ophaalronde hun snoeihout gratis willen laten ophalen, kunnen zelf een ophaalafspraak maken via deze link, of via telefoonnummer 0900-6039222 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur). Een afspraak maken kan uiterlijk tot en met vrijdag 1 november a.s.

Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout

- Deelname alleen mogelijk na het maken van een afspraak.

- Snoeihout samenbinden in handzame bundels die gemakkelijk kunnen worden opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter).

- Maximale dikte van de takken: polsdikte (géén stronken).

- Géén dozen of zakken met snoeihout of ander tuinafval.

- Totaal maximaal 2 kuub per huishouden.

- Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplek van de container.

Buiten de inzamelrondes kunnen inwoners het snoeihout naar het recyclingstation in Bunnik brengen. De aanbiedregels en overige aanvullende informatie staan op www.rmn.nl.