Laatste fase sloop Rhijnhaeghe

Impressie nieuwbouw Rhijnhaeghe

De laatste fase van de sloopwerkzaamheden op de bouwlocatie Rhijnhaeghe is ingegaan. De firma Avezaat is bezig om de fundering en kelders eruit te slopen. Qua geluidshinder is dit de ergste fase. Daarnaast zijn zij bezig met het breken van het puin op de locatie om dit te kunnen hergebruiken op de bouwlocatie. Hiermee wordt onnodig transport van vrachtverkeer voorkomen en daarmee de CO²-uitstoot beperkt. De planning is dat het sloopwerk eind november gereed zal zijn.

In het nieuwe jaar worden de funderingspalen geboord voor de 91 nieuwbouwwoningen. Daardoor wordt geluidshinder in de vervolgfase geminimaliseerd.

Meer informatie over het project

Naar overzicht