Kom langs bij De Schoudermantel

Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) organiseert activiteiten voor jongeren in de leeftijd van ca. 9-21 jaar in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het team van De Schoudermantel zet zich hard in voor de jongeren in onze gemeente.

Jongerenwerk De Schoudermantel kent drie jongerenwerkers, Marinda Schrijver, Hassan Touh en Jeroen Koot. Hassan en Jeroen vertellen in dit artikel wat meer over hun werk bij De Schoudermantel. Hassan is al ruim tien jaar jongerenwerker in de gemeente Bunnik. Hij vertelt: ‘’Ik ben veel buiten te vinden, waar ik contact leg met de jongeren. Vanuit daar bouw ik een relatie met hen op en kijk ik of we iets voor ze kunnen betekenen’’.  Jeroen is sinds december vorig jaar in dienst en is veel bezig met de zichtbaarheid op scholen. Komende maand start Jeroen, in samenwerking met de politie en bureau Halt, met vuurwerkpreventielessen.

Bestuur

De Schoudermantel werkt met een bestuur op afstand, maar op locatie zorgt coördinator Andreas Geursen dat de link tussen het team en het bestuur goed blijft. Andreas vertelt: ‘’Het is een leuke en zelfstandige stichting en met alle partners hebben we goed contact. Dat maakt het prettig samenwerken.’’

Het team van De Schoudermantel heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Andreas: ‘’Tijdens corona zijn we maar twee weken echt dicht geweest. En dat is te zien! We hebben veel kunnen doen. Zo hebben we extra ingezet op coaching, maar ook op de band die onze jongerenwerkers met de jongeren hebben’’. Jeroen vult aan: ‘’Het is heel mooi om te zien hoe we de afgelopen tijd gegroeid zijn. Jongeren komen hierheen met een lach en een traan. We bouwen echt een band op waarmee we veel kunnen bereiken.’’ De skatebaan in Odijk is een mooi voorbeeld van zo’n band volgens Hassan: ‘’Vroeger was hier sprake van overlast. Na een gesprek met deze jongeren hebben zij zich ingezet voor het ontwerpen van een nieuwe skatebaan.’’ En met succes: de skatebaan wordt nog steeds veel gebruikt.

Toekomst

Hoe de toekomst eruitziet voor De Schoudermantel? Dat weten Jeroen en Hassan wel. ‘’We gaan ons echt inzetten om de oudere doelgroep binnen te halen’’, vertelt Jeroen. ‘’Zo gaan we meer feesten organiseren die echt gericht zijn op de 12+ doelgroep. Zo organiseren we in december een Kerst en Nieuw party voor jongeren van 12 t/m 15 jaar’’. Sinds oktober is De Schoudermantel ook op vrijdagavond open van half acht tot negen uur. Hassan geeft aan: ‘’We zien de jongeren tijdens de koude en donkere dagen minder buiten, waardoor we ze minder zien. Op deze manier hopen we ze te stimuleren om naar ons te komen’’. Daarbij merkt Jeroen nog op dat dat niet het enige is: ‘’En natuurlijk blijven we gewoon de woensdagmiddagactiviteiten en de high school avonden organiseren’’.

De agenda van de Schoudermantel wordt voor een groot gedeelte gevuld door de jongeren zelf. Dus heeft u een leuk idee? Neem dan contact op met Jeroen via 06-21964782.