Klachten over verdwijnen bomen bij bouw zorgcomplex Scholeneiland

Datum: 16 maart 2019

In de omgeving van Scholeneiland in Bunnik hebben meerdere omwonenden en belanghebbenden hun onvrede geuit over het verdwijnen van drie bomen. Het gaat om het woonzorgcentrum dat LEKSTEDEwonen ontwikkelt aan de Laan van Broekhuizen. In de door de gemeente opgestelde kaders voor de bouw zijn de drie bomen die tussen het nieuwe complex en de Kersentuin staan, niet vermeld. De omwonenden dachten dat dit wel het geval is. Ze zijn de afgelopen week dan ook overvallen met het gaan verwijderen van de bomen en hebben hierover klachten ingediend. Het college betreurt de onrust en heeft bij ontwikkelaar LEKSTEDEwonen aangedrongen op het plaatsen van nieuwe bomen op het terrein. Door het ontwerp van het gebouw is het niet mogelijk dat deze op precies dezelfde plek komen. LEKSTEDEwonen gaat samen met huurder QuaRijn bekijken of in het ontwerp van de tuin aan de achterzijde van het woonzorggebouw in ieder geval 3 à 4 bomen kunnen worden ingepast.

Gezien de vele vragen is het belangrijk dat de belanghebbenden weten dat de gemeente een vergunning heeft gekregen voor het verwijderen van drie bomen op gemeentegrond aan de Laan van Broekhuizen. Twee bomen staan op de plek van de toekomstige in-/ uitrit naar het gezondheidscentrum en één boom is dood. Compensatie van deze bomen wordt nog aan het groenplan toegevoegd. De bezwaartermijn voor deze vergunning loopt.

Alle informatie over de bouw op Scholeneiland staat op deze pagina over het project

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten