Invoering registratie afvalcontainers

groene afvalcontainer

RMN registreert alle afvalcontainers in de gemeente Bunnik. Deze week stuurt RMN met de post informatie over de registratie van de containers en er zijn papieren stickers bijgevoegd. Deze papieren stickers moet u op het deksel van de container(s) plakken. Containers die geen registratiesticker hebben, en dus niet geregistreerd zijn, haalt RMN voor het einde van het jaar weg.

Afvalcontainers voor ieder huishouden

Ieder huishouden heeft recht op een blauwe container voor papier en karton. Een grijze voor restafval en een groene voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Indien nodig kunt u een tweede container voor GFT aanvragen. U dient deze tweede container aan te melden en te laten registreren. Aanmelden kan telefonisch bij Innovim telefoonnummer 0800-4002050,

Waarom registreren we de afvalcontainers ?

Wethouder Jocko Rensen: “Afval scheiden is goed voor het milieu. Door een maximum aantal containers per huishouden beschikbaar te stellen stimuleren wij afvalscheiding. Alleen huishoudens betalen afvalstoffenheffing en zo zorgen we ervoor dat een huishouden niet meer containers gebruikt, dan waar zij voor betalen. Het stickeren is een eenvoudige, voordelige en eerlijke manier om in beeld te hebben en houden hoeveel containers iedereen aanbiedt”.

Meer weten over afvalscheiding?

Kijk op rmn.nl

Naar overzicht