Integrale controle in Odijk en Werkhoven

De gemeente Bunnik, politie, brandweer, UWV en andere partners voerden maandag een integrale controle uit in Odijk en Werkhoven. Voor de controle was geen directe aanleiding. De controles zijn onderdeel van de aanpak tegen zware, georganiseerde criminaliteit waarbij gewone bedrijven worden gebruikt om bijvoorbeeld het geld wit te wassen. Op deze manier raken onder- en bovenwereld met elkaar verstrengeld en dat kan voor de onschuldige burger tot gevaarlijke situaties leiden. 

In Odijk en Werkhoven werden een aantal panden en ondernemingen gecontroleerd op het houden aan wet- en regelgeving. Onder andere bedrijven aan de Korte Zuwe en aan de Defensieweg werden bezocht. Tijdens de controle werden geen misstanden aangetroffen.