Inspraak: basis voor onderhoud sloten en keringen herzien

Datum: 1 augustus 2018

Inspraakperiode t/m 17 september 2018

Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil zijn regelgeving volledig aanpassen. De nieuwe regelgeving moet meer mogelijkheden bieden voor inwoners, bedrijven en andere overheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen plannen en rekening te houden met een goede waterhuishouding. De nieuwe regelgeving is vastgelegd in de ontwerp-Keur, en het bijbehorende kaartensysteem de ontwerp-Legger(s). Deze documenten liggen deze zomer ter inzage.

Bewerkt u land, heeft u een woning aan het water of bij een waterkering? Dan weet u als geen ander hoe belangrijk het onderhoud van deze waterstaatswerken is. Zo kan alleen een goed onderhouden sloot water aanvoeren bij droogte en afvoeren na een plensbui. Het waterschap neemt een deel van het onderhoud voor zijn rekening. Maar in veel gevallen heeft ook de bewoner, de agrariër of de ondernemer een onderhoudstaak.

Digitaal kaartensysteem

Wie verantwoordelijk is voor welk deel van het onderhoud staat in de Legger. De Legger is een digitaal kaartensysteem waarin precies staat: wat de ligging van een waterkering (dijk/kade) of een watergang (sloot/kanaal/rivier) is, wat de breedte, de diepte en het profiel van de oever of de kering is, wat de onderhoudsverplichtingen zijn en wie onderhoudsplichtig is.

Regels vastgelegd in een ‘ja mits’-Keur

De Legger oppervlaktewater en de Legger Primaire Waterkeringen volgen de wijzigingen in de ontwerp-Keur. De oude Keur past niet meer in onze veranderende wereld. Het waterschap wil regels die eenvoudig zijn, kosten besparen en vooral meer ruimte bieden. Daarom heeft het waterschap een volledig nieuwe Keur opgesteld. Een ‘ja mits’-Keur waarin we ervan uitgaan dat mensen die plannen maken voor, op of aan het water, daar verantwoordelijk mee omgaan.

Inspraakperiode

U kunt de ontwerp-Keur en de ontwerp-Legger Oppervlaktewater tot en met maandag 3 september 2018 inzien. De inspraak op de ontwerp-Legger Primaire Waterkeringen loopt tot en met maandag 17 september 2018.

U vindt alle stukken op de website van het waterschap. De stukken zijn in deze periode ook (digitaal) in te zien op het kantoor van het waterschap (Poldermolen 2, Houten). Graag even bellen voor een afspraak via: 030 - 634 57 00.

Iedereen die vindt dat de nieuwe regels zijn belangen schaden of dat gegevens in de kaarten niet kloppen, kan tot de hierboven genoemde einde inspraakperiode, zijn zienswijze indienen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten