Hoorzitting Commissie voor de Bezwaarschriften

Datum: 18 mei 2020

Op donderdag 28 mei 2020 vindt een hoorzitting van de Commissie plaats vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis in Odijk. Op de agenda staat onderstaande zaak:

  1. Bezwaarschrift d.d. 24 januari 2020 van de Stichting Muziekonderwijs Gemeente Bunnik, tegen de subsidiebeschikking van burgemeester en wethouders van gemeente Bunnik d.d. 16 december 2019 en de gewijzigde subsidiebeschikking van 28 april 2020, waarbij het college tevens de subsidiebeschikking van 16 december 2019 heeft ingetrokken.

Alle op de zaak betrekking hebbende stukken zijn voor belanghebbenden op verzoek digitaal in te zien vanaf maandag 18 mei 2020 t/m 28 mei 2020. Vanwege de coronamaatregelen is de publieke tribune gesloten. Mocht u de stukken willen inzien en/of de hoorzitting willen volgen als toehoorder dan kunt u t/m 26 mei 2020 contact opnemen met Birgit Belderbos; e-mail b.belderbos@bunnik.nl; telefoonnummer 030-6594848.