Inwoners en aardgasvrij wonen

De gemeente Bunnik heeft met een enquête gevraagd hoe de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven denken over aardgasvrij wonen. Meer dan 220 inwoners hebben de enquête ingevuld. De resultaten worden gebruikt om te werken aan de Transitievisie Warmte.

Betaalbaar en eigen keuze

De meeste inwoners die de enquête hebben ingevuld, gaven aan al iets of vrij veel van het onderwerp “aardgasvrij wonen” te weten. Een aardgasvrije oplossing moet vooral betaalbaar zijn. Ruim 80 % noemt dit als één van de belangrijkste voorwaarden. Daarna noemt men de mate van comfort in huis en eigen keuze voor een oplossing.

Alternatief

Ook vragen mensen zich af of het alternatief wel duurzaam is. Een deel geeft aan dat zij niet op een verbouwing van hun huis te zitten wachten. Dat neemt niet weg dat de inwoners in de gemeente Bunnik niet stil zitten. De meeste inwoners die de enquete invulden, hebben al maatregelen genomen om minder aardgas te gebruiken.

Grote gebouwen eerst aardgasvrij

Naast vragen over de oplossing binnenshuis hebben we ook vragen gesteld over wanneer welke wijk aangepakt wordt. De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt om te starten in buurten waar je flinke slagen kunt maken met eigenaren van grote gebouwen. Denk aan woningcorporaties, scholen en verzorgingshuizen.

Andere startkansen die men noemt zijn buurten waar toch al werkzaamheden gepland staan. Zoals het vervangen van riolering of gasnet, nieuwbouw of verbouwingen. Maar ook de buurten waar bewoners zelf initiatief willen nemen.

Wat nu?

Deze resultaten worden onderdeel van de Transitievisie Warmte van de gemeente Bunnik. In de enquête hebben respondenten ook open vragen kunnen stellen. Een beantwoording van deze vragen volt nog. In het najaar worden bewoners opnieuw betrokken bij dit onderwerp met een online bijeenkomst.

Vul de enquete in

Heeft u uw mening nog niet gegeven en wilt u dat alsnog? De enquête kunt u hier invullen.

Naar overzicht