Heeft u een goed idee voor het Bunnik Aan Zet Fonds?

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? Misschien heeft u wel eens gehoord van het Bunnik Aan Zet Fonds. Dit fonds is een initiatief van de gemeente Bunnik om inwoners met behulp van een startsubsidie te stimuleren ideeën en plannen uit te werken die mensen bij elkaar brengen. Lex Heijnis en Wim van Daalen, beiden (burger)leden van de Adviescommissie Bunnik Aan Zet Fonds, vertellen graag meer over de mogelijkheden.

Zowel Lex Heijnis als Wim van Daalen zijn commissieleden van het eerste uur. ‘’In het voorjaar van 2016 stond er een advertentie over het Bunnik aan Zet Fonds in de krant’’, vertelt Wim. ‘’Een fonds dat door de gemeenteraad is bedacht en ingesteld’’. Er werd gezocht naar burgerleden voor de adviescommissie van dit fonds. Wim en Lex reageerden direct, net als 6 andere burgers.

Op dit moment bestaat de commissie uit 5 leden. Zij beoordelen alle binnengekomen aanvragen en brengen advies uit aan de gemeente. “Bunnik is een gemeente met veel sociale bouwwerken en er komen steeds meer burgerinitiatieven bij. Het Bunnik Aan Zet Fonds kan hier goed aan bijdragen’’ aldus Wim en Lex.

Een van de eerste aanvragen bij het Bunnik Aan Zet Fonds kwam uit de Oranjebuurt. ‘’Ik weet het nog goed’’, zegt Wim. ‘’Elk jaar gaf men daar een groot feest met Oud & Nieuw en bakte men samen oliebollen. Daar hadden ze toen betere apparatuur voor nodig. We toetsten toen nog niet zoals we nu toetsen, maar het was een heel concreet voorbeeld van het bij elkaar brengen van mensen. We hebben deze aanvraag ook gehonoreerd in ons advies aan B&W. Inmiddels zijn de criteria wel wat aangescherpt voor het uitkeren van een aanvraag’’.

‘’Iets wat mensen ook samenbrengt zijn AED-apparaten’’, vult Lex aan. ‘’Een AED plaatsen is niet echt een item voor het Bunnik aan Zet-fonds. Maar op het moment dat het een straat- of buurtactiviteit wordt doordat inwoners bijvoorbeeld samen AED-cursussen gaan volgen, past het wel bij de doelstelling van het Fonds’’.

De Zomerschool, Automaatje en het Repair Café zijn ook geslaagde projecten die bij de start gefinancierd werden door het Bunnik Aan Zet Fonds. ‘’En daar zijn we best trots op’’, vertelt Wim. ‘’De zomerschool diende in 2017 een aanvraag in voor de subsidiëring van een soort pilot. Inmiddels is het een jaarlijks terugkerend aanbod geworden voor alle burgers en is het zeer succesvol. Automaatje is, naast een vervoersdienst voor ouderen door vrijwilligers, verrijkt met de bezorgdienst Maaltijdmaatje. Het Repair Café is ook een sterk voorbeeld; de initiatiefnemers zijn ondanks de coronatijd met een vliegende start begonnen. Dat is zo mooi aan het Bunnik aan Zet Fonds, soms is een aanvraag heel succesvol en de andere keer lukt het niet. En dat is ook oké’’. Lex vult daarop aan: ‘’De aanvragen zijn echt uiteenlopend. Het Bunnik aan Zet Fonds staat voor alles open, zolang de aanvraag maar aan de criteria voldoet. We kijken vaak ook echt met de aanvragers mee om zo hun ideeën tot een succes te brengen’’.