Groenonderhoud en snoeiwerk in de gemeente Bunnik

Datum: 15 mei 2019

We krijgen veel vragen over groenonderhoud en maaiwerkzaamheden. Hieronder leggen we uit hoe we bouwen aan een groen en veilig Bunnik.

Maaien van plantsoenen

Omdat we veel plantsoenen hebben met bijvriendelijke mengsels en bloembollen wordt er soms om bepaalde gedeelten heen gemaaid. We snappen dat dit er een beetje raar uit ziet, maar dit heeft een reden. Bloembollen moeten na de bloei nog een tijdje aansterken zodat ze het daaropvolgende jaar weer mooi kunnen bloeien. Hiervoor hebben ze hun bladeren nodig (deze zetten immers het zonlicht om in voeding). Over het algemeen wordt hier een periode van 6 tot 8 weken voor aangehouden. Dit doen wij dus ook. Voor nu betekent dit dat het maaien van de locaties met bloembollen voor over twee weken ingepland staat.

Grasresten

We krijgen ook klachten over gras op het trottoir. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar in deze periode van het jaar zien we dat vaak gebeuren. Dit komt omdat het ‘s ochtends nog koud en vochtig is. Hierdoor blijft er relatief veel gras plakken aan de maaier. Helaas valt dit er dan onderweg weer af. De uitvoerende partij is hier verantwoordelijk voor. Wij zullen ze erop wijzen en met ze overleggen over het opruimen hiervan.

Vogels

Tijdens het snoeien wordt veel aandacht besteed aan de flora en fauna, zo kijken we bijvoorbeeld voor we een boom gaan snoeien altijd of er geen nesten in zitten. Mochten we iets zien dan slaan we de bewuste boom over en komen we op een later moment terug.

Veiligheid

Om de veiligheid van auto’s en fietsers te kunnen garanderen is het belangrijk dat er voldoende doorrijhoogte boven de weg is. Anders kunnen auto’s of vrachtwagens beschadigd raken door de takken. In Bunnik is het beleid om eens in de 3 à 4 jaar een snoeironde uit te voeren. Dit betekent dat we soms ook iets meer moet snoeien om zo de weg gedurende deze periode veilig te houden. Daarom snoeien we de takken relatief hoog weg. Daarnaast is het zo dat bij boomsoorten als de linde, de onderste rij takken gaat “hangen”. Je zult dus zien dat over een half jaar de bomen opeens een stuk minder hoog opgesnoeid lijken te zijn.

Specifieke locaties

In de toekomst zullen wij ook meer naar specifieke locaties kijken en eventueel hier het snoeibeleid op aanpassen. Een voorbeeld is de rij bomen die het dichtste bij de begraafplaats staat. Deze hadden we minder hoog op kunnen snoeien, want hier hoeven geen auto’s onderdoor.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten