Gemeenteraad aan zet voor kaders Hoenderik

Datum: 10 januari 2020

Al een aantal jaren zijn er plannen voor de ontwikkeling van natuur en woningen op locatie De Hoenderik aan de noordzijde van Bunnik. Bij plannen van derden, zoals het plan de  Hoenderik heeft de gemeente een toetsende en faciliterende rol. Daarvoor zijn kaders nodig. Vanaf het begin in 2011 en tussentijds in 2017 heeft het college de gemeenteraad actief betrokken bij de kaders waaraan de plannen moeten voldoen.  Dat doet het college nu weer bij de actualisatie van de kaders.

Wethouder Dekker: ‘Er ligt een initiatief en dat wegen we zorgvuldig af. Dit gaat via een democratisch proces. Daarom is de raad  binnenkort aan zet om een besluit te nemen over de kaders. Daar hoort ook een bespreking in het Open huis bij, waarmee we de inwoners gelegenheid geven om hun mening te geven. Verder ligt er een verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar om de plannen te richten op de kaders en daar met buurt over in gesprek te gaan.’

In december 2019 heeft het college een Informatienota over dit project gestuurd aan de gemeenteraad, waarin op de achtergrond van het project en op de procedure rond de kaderstelling wordt ingegaan. De gemeente heeft  deze nota gepubliceerd op haar website, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

In het vervolgproces is er volop ruimte om meningen van inwoners  een plek te geven en te delen met de politiek.

Het proces voor de planvorming bij De Hoenderik verloopt nu verder als volgt:

  1. Het college stelt geactualiseerde kaders voor.
  2. Deze worden deze besproken in het Open Huis, waar inwoners kunnen inspreken
  3. Debat en besluitvorming in de gemeenteraad
  4. Na vaststelling door de raad worden de voorlopige plannen door de ontwikkelaar aangepast 
  5. Daarna vindt de toetsing van de aangepaste plannen plaats door het college.

Het college begrijpt dat dit plan veel reacties oproept. De locatie langs de Kromme Rijn is bijzonder. Om een goed gesprek met elkaar in het vervolgproces te kunnen voeren, is het belangrijk dat iedereen uitgaat van dezelfde feiten. De gemeente publiceert daarom ter verduidelijking een lijst met vragen en antwoorden.

Alle stukken en de voorgeschiedenis staan hier

Bekijk hier de vragen en antwoorden

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten