Gemeente wil meewerken aan fietspad over het Eikenpad

rode fiets

De provincie Utrecht heeft gevraagd of de gemeente Bunnik wil meewerken aan het verbeteren van de fietsroute tussen station Bunnik en de Uithof (Utrecht Science Park/USP). Concreet is gevraagd of een fietspad aangelegd kan worden op het Eikenpad. De fietsroute zou dan vanaf de Van Zijldreef via het Eikenpad naar het Vagantenpad gaan. En dus niet meer door de Gildenring. De provincie heeft aangeboden de kosten daarvan te betalen.

Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat er een goede fietsverbinding is tussen station Bunnik en het USP. Een drukke fietsroute door de Gildenring vindt het college echter ongewenst vanwege de veiligheid. Een fietspad over het Eikenpad is beter in te richten. Het college wil daaraan meewerken. Daarbij stellen zij wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden

In 2013 speelde deze vraag ook al. Veel bewoners waren hier toen tegen omdat er een speelplaats is en ze bang zijn voor aantasting van het groen. De bereikbaarheid van de Uithof is op dit moment problematisch. Er zijn allerlei mogelijkheden onderzocht, waarbij deze als enige realistisch is. Gezien de reacties in het verleden en de actuele situatie wil Bunnik meewerken onder voorwaarden. Dat zijn de volgende: de speelgelegenheid moet goed worden afgeschermd van het fietspad, er moet een voetpad naast het fietspad blijven, de bomen mogen niet worden aangetast en de oversteek van de Lokhorstlaan naar de Van Zijldreef moet goed vorm krijgen.

Regionale opgave

De fietsroute is belangrijk voor de regio en voor Bunnik. Zowel vanuit de noodzaak de Uithof bereikbaar te houden, als vanuit het belang om met de regio samen te werken. En omdat de provincie bereid is de kosten te betalen, biedt dit een kans die wens te realiseren.

Inspraak

Dit onderwerp zal in de gemeenteraad besproken worden en dan is er ook gelegenheid voor belanghebbenden om in te spreken. Als aanleg van het fietspad bij de gemeenteraad doorgang vindt kan daarna het ontwerp uitgewerkt worden. Belanghebbenden kunnen dan meedenken over de invulling van het ontwerp.

Naar overzicht