Gemeente compenseert verenigingen voor misgelopen inkomsten bij oud-papierinzameling

Datum: 3 juni 2020

In de gemeente Bunnik wordt het oud-papier en karton al vele jaren ingezameld door vrijwilligers van verschillende lokale verenigingen. Als tegenprestatie voor de inzameling door vrijwilligers krijgen de betreffende verenigingen voor elke ton ingezameld oud-papier een vaste financiële vergoeding.

Na het afkondigen van de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus (half maart) konden de vrijwilligers dit werk niet meer doen. Er zijn namelijk veel verschillende mensen bij de inzameling betrokken en de contacten moesten ter bestrijding van Corona worden beperkt. Daarom is de inzameling van het oud-papier tijdelijk overgenomen door RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland). Zo konden de inwoners toch hun papier en karton kwijt en kwam niemand in de verleiding dit bij het restafval weg te gooien.

Omdat de verenigingen hierdoor inkomsten mislopen, heeft het college besloten hen financieel te compenseren. Zo worden de verenigingen niet de dupe van het besluit om uit veiligheidsredenen tijdelijk te stoppen met het werken met vrijwilligers.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten