Gemeente Bunnik past proces Kadernota 2021 aan

Datum: 1 mei 2020

De coronacrisis heeft zo veel invloed op het beleid en de financiële keuzes van de gemeente Bunnik dat het college van burgemeester en wethouders aan de raad voorstelt om de Kadernota dit jaar niet te maken. Het alternatief is om in het najaar alles rond te hebben voor de begroting voor 2021.

De coronamaatregelen raken alle lagen van de samenleving. En het kost de gemeentelijke organisatie veel extra werk. De huidige financiële situatie en de inhoudelijke beleidskeuzes van de gemeente ondervinden hier gevolgen van. Dat komt met name door grote onzekerheid over de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, de algemene uitkering van het Rijk.

Daarnaast ziet de gemeente de kosten van het bestaande beleid in de toekomst nog verder stijgen, bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein en onderhoud van wegen. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom aan de gemeenteraad voor om dit jaar geen Kadernota te maken. Dit document is normaliter een voorbereiding op de begroting die later dit jaar uitkomt en geeft een actueel beeld van de huidige financiële situatie. Maar de coronacrisis heeft daar te veel invloed op. Het is nog onvoldoende duidelijk wat dit betekent voor de financiën. In de aanloop naar behandeling van de begroting 2021 in november 2020, stelt het college een procesplan op om keuzes aan de raad voor te kunnen leggen voor het bijstellen van beleid. Daarbij ligt het voor de hand dat de algemene beschouwingen ook verschuiven naar dat moment.

Deze werkwijze, zonder Kadernota, is wettelijk toegestaan en wordt door meerdere gemeenten toegepast. Het is alleen niet volgens de regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Daarom moeten de politieke partijen in de gemeenteraad erover stemmen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten