Geen integriteitsonderzoek Hoenderik

Burgemeester Ruud van Bennekom heeft besloten om geen integriteitsonderzoek in te stellen naar de betrokkenen bij het project De Hoenderik. Hij doet dat na de onafhankelijke verkenning die mevrouw Albertine van Vliet (o.a. voormalig burgemeester van Amersfoort) heeft gedaan. Zij was gevraagd om na te gaan of er grond is voor een onderzoek door de burgemeester en te adviseren over eventuele onderzoeksvragen.

Wel of geen onderzoek

Mevrouw Van Vliet concludeert uit haar verkenning dat zij geen aanwijzingen van onjuist of niet integer handelen heeft gevonden en adviseert daarom om geen onderzoek in te stellen. De burgemeester volgt dit advies op en zal zelf geen onderzoek instellen.

Gedragscodes en protocol

De burgemeester zal wel een aantal andere acties ondernemen om de bestuurlijke integriteit in zijn algemeenheid te bevorderen. Het gaat dan om de actualisering van de gedragscodes voor raadsleden en collegeleden op het gebied van integriteit. Ook moet er een protocol voor de behandeling van integriteitsmeldingen komen. De gemeente Bunnik heeft die nog niet.

Integriteit en morele oordeelsvorming

Tenslotte wil de burgemeester nadere aandacht voor het onderwerp ‘integriteit en morele oordeelsvorming’. Goed en deugdelijk bestuur en onderwerpen als integriteit en morele oordeelsvorming vragen om onderlinge dialoog en onderhoud. Eerder dit jaar was er al de wens om een bijeenkomst over dit onderwerp voor de gemeentebestuurders te organiseren. Maar door corona was fysiek bijeenkomen niet mogelijk. Een dergelijke bijeenkomst zal waarschijnlijk in het najaar 2021 wel kunnen plaatsvinden.

Naar overzicht