Financiën in gemeente Bunnik onder druk

Corona heeft effect gehad op de geplande werkzaamheden van de gemeente voor 2020 en 2021. Veel processen zijn aangepast, vertraagd of uitgesteld. Bovendien zijn er grote tekorten in het sociaal domein. Tegelijkertijd constateren wij dat de organisatie in 2020 flink werk heeft verzet en ondanks alle beperkingen veel werkzaamheden verder heeft gebracht. Daarbij ligt zoals altijd de focus op het verbeteren van onze dienstverlening en de woon-, werk- en leefkwaliteit van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

De jaarrekening over 2020 sluit af met een positief saldo van 682.800 euro omdat de voorziene dekking van het tekort uit de algemene reserve is meegevallen. De optelsom van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Bunnik is in feite negatief en ook de komende jaren staan de financiën van de gemeente enorm onder druk. Dat beeld komt uit de kadernota 2022-2025, die het college van burgemeester en wethouders op 25 mei heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In 2022 wordt een tekort op de begroting verwacht van ruim  € 600.000. En vanaf 2023 een tekort van ruim € 500.000.

Niet bezuinigen

In Bunnik staan de financiën onder druk, met name door de stijging van de kosten in het sociaal domein. Bijna alle gemeenten hebben te maken met deze kostenstijging. Onder normale omstandigheden betekenen deze cijfers dat een gemeente moet bezuinigen. Voor dat scenario heeft het college nu niet gekozen.

Wethouder Financiën Paul Heijmerink: “We kiezen ervoor om niet te bezuinigen omdat we dan de rekening neerleggen bij onze inwoners en dat vinden wij geen zuivere afweging. Wij verwachten en vinden dat de landelijke overheid gemeenten dient te compenseren voor taken die zij opgelegd krijgen. Het college kiest er voor om af te wachten wat de landelijke overheid gaat doen. Het college zet zich in om samen met andere gemeenten bij de landelijke overheid aanhoudend te pleiten voor meer compensatie.”

Duidelijk signaal

Heijmerink. “Dit is een duidelijk signaal aan de raad, het Rijk en de provincie Utrecht als onze toezichthouder: “De rek is er uit!” De gemeente hoopt dus op voldoende compensatie door het Rijk. Het Rijk heeft eind april een eerste positief signaal gegeven door de aankondiging dat gemeenten voor het jaar 2021 toch deels worden gecompenseerd voor hogere kosten in de jeugdzorg. Heijmerink: “Maar als de compensatie van het Rijk voor latere jaren uiteindelijk toch onvoldoende is, dan zijn we genoodzaakt onze reserves verder aan te spreken tot dat niet meer kan en er bezuinigd moet worden.”

Op dit moment zijn het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nog in gesprek over de compensatie. De uitkomst daarvan is voor 1 juli bekend.

Naar overzicht