Extra geld nodig voor rioolvervanging en herinrichting Engboogerdbuurt

werklui met de leidingen in de Engboogerd

De gemeente werkt sinds begin 2020 aan de rioolvervanging en herinrichting van de Engboogerdbuurt in Bunnik. De werkzaamheden bleken ingewikkelder dan van tevoren gedacht. Er is extra geld nodig om de herinrichting goed af te maken. Op 18 maart wordt de extra kredietaanvraag hiervoor besproken in het open huis.

Vertraging werkzaamheden

De werkzaamheden zouden in december 2020 gereed zijn, maar hebben vertraging opgelopen. Dat heeft meerdere oorzaken:

  • Stedin en Vitens hebben gewerkt aan kabels en leidingen onder de grond. Deze werkzaamheden liepen meer dan een jaar uit. Daarom waren de aannemer, Stedin en Vitens tegelijkertijd in de wijk aan het werk. Hierdoor kon de aannemer niet zo snel werken als vooraf gepland.
  • Tijdens de werkzaamheden kwam de aannemer kabels en leidingen onder de grond tegen die niet op de tekeningen stonden. Dat zorgde voor verrassingen tijdens het werk.
  • De coronamaatregelen gaven extra vertraging bij het werk.
  • Er is asbesthoudende kit aangetroffen in de oude riolering.

Maatregelen

In oktober 2020 heeft de gemeente het projectteam opnieuw ingericht en nieuwe afspraken gemaakt met nutsbedrijven en de aannemer. Het belangrijkste doel hiervan was de overlast voor bewoners te beperken en de plannen volgens afspraak te kunnen uitvoeren. Wethouder Rensen is blij met deze stap: ‘We zijn weer ‘in control’ en ik heb vertrouwen in het huidige projectteam. We houden vast aan wat is afgesproken met de wijk. De gemeente gaat zorgvuldig om met de middelen en daarom moeten we actie ondernemen om de kosten zo veel mogelijk te beperken.’

Onderzoek en scenario’s

Vanaf december 2020 is onderzoek gedaan naar de asbesthoudende kit. Met de resultaten worden verschillende scenario’s uitgewerkt om de herinrichting goed af te ronden. De scenario’s worden naar verwachting in juni 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Proces en meer informatie

Op 18 maart wordt de extra kredietaanvraag besproken in het Open huis. In de raadsvergadering van 1 april volgt besluitvorming. Alle actuele informatie en bewonerscommunicatie vindt u op de projectpagina

Naar overzicht