Enquête: geef uw mening over zonnevelden

Datum: 28 november 2018

De gemeente Bunnik moet een bijdrage leveren aan de landelijke energiedoelen en heeft de ambitie om in 2040 net zo veel duurzame energie op te wekken als er in de gemeente Bunnik wordt verbruikt. We willen dus een klimaatneutrale gemeente worden.

Samen met andere gemeenten in de regio Utrecht werkt Bunnik daarom aan een Regionale Energie Strategie. Hierin komt te staan:

  • op welke manieren duurzame stroom kan worden opgewekt, bijvoorbeeld door aardwarmte, zonne-energie, windenergie, warmte uit oppervlaktewater en/of biomassa;
  • op welke plekken in de regio Utrecht deze energie wordt opgewekt.

Visie op zonnevelden

In november 2017 heeft de gemeenteraad gevraagd om beleid te maken voor zonnevelden. Nu melden initiatiefnemers voor zonnevelden zich bij de gemeente, maar er bestaat nog geen beleidsvisie met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met onze inwoners willen we onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet. Ook willen we bespreken hoe een zonneveld kan worden ingepast in de omgeving.

Denk met ons mee

Op 19 november 2018 is er met een groep inwoners een werksessie geweest waarin met elkaar van gedachten is gewisseld over het gewenste beleid. Inmiddels is ook het burgerpanel gestart. Denk met ons mee en vul tot en met 16 december 2018 de enquête Zonnevelden burgerpanel in.

Meer informatie?

Ga voor meer informatie naar www.zonneveldenbunnik.nl 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten