Eerste fase vervanging bomen Pad door Dalenoord

Datum: 6 februari 2019

Op 17 januari jl. zijn de omwonenden bijgepraat over de komende aanpassingen langs het Pad door Dalenoord. Er zijn een aantal vragen gesteld die we hierna beantwoorden.

Waar komt welke boomsoort?

Er is gekozen voor toepassing van vier boomsoorten. Op het kaartje staat aangegeven waar welke boom komt.

Langs de zuidzijde van het pad blijven nog zeven elzenbomen staan. Op dit moment zijn ze nog gezond. Wanneer de bomen slechter worden of de nieuwe bomen in hun groei hinderen, worden ze verwijderd. Volgens het beheerplan worden deze bomen dan vervangen door struiken.

Japanse honingboom

Door een van de bewoners is gevraagd of het wel veilig is om de Japanse honingboom aan te planten in de openbare ruimte omdat de vruchten van deze boom giftig zijn. Deze vraag hebben we voorgelegd aan één van de grootste boomkwekers in ons land. Het antwoord op deze vraag luidt: “De Japanse honingboom is niet eetbaar. Het is wel een geneeskrachtige plant. De ondergrond (grasveld, water of bodem) wordt niet verontreinigd of vergiftigd door de Japanse honingboom.”

Planning

Aannemer Boomtotaalzorg start maandag 11 februari met het kappen van de zeven bomen. Aansluitend worden de stobben verwijderd en de grasstrook iets verlaagd. De oude beplanting aan het einde van het pad bij de Jodichemdreef wordt ook verwijderd.

Daarna worden de nieuwe bomen geplant. Begin maart wordt de nieuwe beplanting aangeplant.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten