Denk mee over beleid voor zonnevelden in Werkhoven, Odijk en Bunnik

Datum: 6 november 2018

De gemeente Bunnik moet een bijdrage leveren aan de landelijke energiedoelen en heeft de ambitie om in 2040 net zo veel duurzame energie op te wekken als er in de gemeente Bunnik wordt verbruikt. We willen dus een klimaatneutrale gemeente worden.

Samen met andere gemeenten in de regio Utrecht werkt Bunnik aan een Regionale Energie Strategie. Hierin komt te staan op welke manieren duurzame stroom kan worden opgewekt (bijvoorbeeld door aardwarmte, zonne-energie, windenergie, warmte uit oppervlaktewater en/of biomassa) en op welke plek in de regio Utrecht deze energie wordt opgewekt.

Visie op zonnevelden

In november 2017 heeft de gemeenteraad gevraagd beleid te maken voor zonnevelden. Nu melden initiatiefnemers voor zonnevelden zich bij de gemeente, maar er bestaat nog geen beleidsvisie met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met onze inwoners willen we onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet. En we willen bespreken hoe een zonneveld kan worden ingepast in de omgeving. 

Wat is een zonneveld?

Zonnevelden zijn zonnepanelen die niet op daken liggen, maar op de grond staan, bijvoorbeeld in een weiland. Een zonneveld is een van de manieren om duurzame energie op te wekken. Naast zonnevelden blijft de gemeente ook inzetten op het realiseren van zonnepanelen op daken. Zo onderzoeken we onze eigen gebouwen en werken we mee aan projecten van Buurtstroom en Zonnig Kromme Rijn om de plaatsing van zonnepanelen op daken te stimuleren. 

Waarom?

Een grondeigenaar kan samen met een ontwikkelaar een omgevingsvergunning voor een zonneveld aanvragen. Om de regie te houden op waar wel of geen zonnevelden komen en hoeveel, is een beleidsvisie nodig. Deze beschrijft ook de manier waarop de initiatiefnemer omwonenden moet betrekken en inspraak moet geven in hoe zonnepanelen in het landschap worden geplaatst.
De gemeente heeft een start gemaakt met het opstellen van deze visie met voorkeuren en voorwaarden. De conceptvisie is gebaseerd op gesprekken met verschillende groepen, zoals Land- en Tuinbouw Organisatie LTO, het waterschap, de provincie en organisaties voor landschap, natuur en cultuurhistorie.

Nu is het de beurt aan de inwoners. We willen graag uw mening horen en met u in gesprek gaan. Het conceptbeleid wordt op basis van de gespreksavond aangevuld, waarna de procedure start richting vaststelling door de gemeenteraad.

Denk mee!

Als u dit interessant vindt, bent u van harte welkom om op maandagavond 19 november 2018 actief mee te denken over de voorkeuren en voorwaarden voor zonnevelden in Bunnik.

Wilt u meedoen aan deze werksessie? Dan kunt u zich per mail aanmelden op duurzaam@bunnik.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons alle praktische informatie en het programma van de avond.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten