Definitief ontwerp Engboogerd ter inzage

Datum: 10 juli 2019

Aanstaande dinsdag (16 juli) is er van 19.30 – 21.00 uur een inloopavond op het gemeentehuis voor de bewoners van de Engboogerdbuurt. Het definitieve ontwerp van de herinrichting is dan te bekijken en er zijn medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden.

Dit ontwerp is tot stand gekomen na een intensief traject met de bewoners. Dit kunt u terugzien in deze video .

Omdat de speellocaties nabij de Deken Heinenstraat en de Groeneweg gebruikt gaan worden als wadi, zullen deze opnieuw ingericht worden. Ook dit wordt samen met de bewoners ingevuld.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden aan de riolering gaan starten omstreeks november 2019. Op dit moment is Stedin nog bezig met het vervangen van de gas- en waterleidingen.

Alle info vindt u hier op de speciale pagina over dit project.