Deel uw ervaringen met toegankelijkheid van de gemeente met de ASD

Sinds mei van dit jaar staat de tekst van artikel 1 van de grondwet boven de raadszaal in het gemeentehuis. De tekst van artikel 1 luidt als volgt: ,,Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) maakt zich er hard voor dat alle mensen in de gemeente Bunnik kunnen meedoen.

Ze vinden dit dan ook een mooie ontwikkeling, maar ze zien ook dat er dingen (nog) beter kunnen. Daarom wil de ASD de gemeente een advies geven voor een zogenaamde "Inclusie-agenda". Dat is een actieplan die voor toegankelijkheid zorgt voor alle inwoners. Dat is eigenlijk verplicht voor gemeenten, maar Bunnik heeft dat nog niet. Uw ervaringen kunnen helpen om dat advies compleet te maken.

Wat zijn uw ervaringen met toegankelijkheid? Hierbij gaat de ASD uit van toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Iedereen moet toegang hebben, in alle situaties en alle levensfases. Heeft u ervaringen met de toegankelijkheid die u wil delen? Zijn er obstakels voor uw scootmobiel, rollator, rolstoel, hulphond of kinderwagen? Kunt u de weg vinden in de digitale toegang tot ondersteuning van de gemeente? Voelt u zich op sommige plekken niet welkom? Of iets heel anders, wat van belang is om te kunnen meedoen? Laat het de ASD weten. 

De ASD zal een afspraak met u maken, zodat u kunt laten zien waar u tegenaan loopt. Dit wordt dan meegenomen in een advies naar de gemeente.