De toekomst van onze leefomgeving

Resultaten enquête omgevingsvisie

Kromme Rijn pad Bunnik

In december 2020 vroegen wij inwoners van de gemeente Bunnik om deel te nemen aan een enquête over hun leefomgeving nu en in de toekomst. 310 inwoners vulden de enquête in. De resultaten van deze enquête geven input voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie. Een toekomstvisie op de leefomgeving in de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven en het buitengebied tot 2040.

Het valt op dat een groot deel van de deelnemers tussen de 41 en 60 jaar oud zijn (155). Opmerkelijk is ook dat het merendeel van de deelnemers langer dan 10 jaar in onze gemeente woont (220).

Groen, rustig en centraal

Deze waarden werden veel genoemd voor onze gemeente. Veel deelnemers aan de enquête vinden wonen en samenleven in de gemeente Bunnik uniek omdat we zo dicht bij de stad wonen. Ook de rust en het groen benoemden zij als unieke kwaliteiten.

Deelnemers gaven aan dat onze gemeente anders is dan omliggende gemeenten. Gemeente Bunnik ervaren ze als: dorps, klein en nabij Utrecht

De Kromme Rijn op 1!

De Kromme Rijn is volgens de meeste deelnemers de mooiste plek in onze gemeente. Gevolgd door Rhijnauwen en het Jaagpad. Deze plekken sluiten nu al aan bij hun beeld van de toekomstige leefomgeving. Voor de kern Bunnik noemden ze naast Rhijnauwen ook het Wapen van Bunnik. Voor Odijk: De Meent en het Witte kerkje en voor Werkhoven noemden zij De Brink, het landelijk gebied en de dorpskern. Er zijn ook plekken die niet aansluiten bij het beeld dat deelnemers hebben van hun toekomstige leefomgeving. Een kleine greep: provinciale weg, De Meent (in Odijk) en de oude Rabobank (in Bunnik).

Wensen voor de toekomst

Op de vraag wat deelnemers belangrijk vinden bij de ontwikkeling van hun leefomgeving werden verschillende onderwerpen genoemd. Hieronder de top 5:

  1. Behouden van het groene karakter
  2. Diversiteit woningaanbod
  3. Borgen van verkeersveiligheid
  4. Verbeteren groene recreatie
  5. Versterken centrum Odijk

Uitdagingen

Deelnemers benoemden ook de grootste uitdaging voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2040:
Het behouden/ontwikkelen van de kwaliteit van het buitengebied.
Ook het milieu, klimaat en het verduurzamen van de leefomgeving zien zij als grote uitdagingen. Net als het bouwen van voldoende woningen.

Groen, duurzaam en leefbaar

Samengevat delen de deelnemers het volgende toekomstbeeld van de gemeente Bunnik. In 2040 is de gemeente Bunnik groen en duurzaam. De gemeente heeft dan nog steeds een dorps karakter. Ook zijn er voldoende voorzieningen voor inwoners en hebben alle inwoners de kans om zich te ontwikkelen.

Naar overzicht