College wil duidelijkheid voor gebied Defensieweg

Datum: 27 mei 2020

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het concept ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Bunnik 2011, Partiële Herziening Defensieweg Odijk’. Het plan ligt zes weken ter inzage.

Waarom dit bestemmingsplan?

Het doel van dit plan is om een duidelijke regelgeving voor bedrijven te scheppen. Daarmee worden diverse belangen gewaarborgd en is een handhavingskader vastgelegd. Met het plan wordt de geldende planologische regeling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bunnik 2011’ (incl. de 'Parapluherziening Buitengebied Bunnik’ uit 2018) gewijzigd.

Wat wijzigt er?

De wijzigingen bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Voor het gehele plan wordt de bestemming agrarische dienstverlening aangepast naar bedrijven, die uitsluitend of overwegend gericht zijn op het leveren van goederen en/of het verlenen van diensten aan de primaire landbouw (zoals agrarisch loonwerk, grondverzet, mechanisatie, reparatie en handel) en landschaps- en natuurbeheer.
  • Bij de bestemming agrarisch wordt de mogelijkheid voor statische opslag in bestaande bebouwing toegevoegd. Dit betreft opslag met een zeer beperkte verkeer aantrekkende werking tot maximaal 2000 m² in (antieke) auto’s, boten, caravans, campers en oude landbouwwerktuigen.
  • Het perceel Burgweg 10 krijgt de bestemming wonen.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten