College stemt in met bestemmingswijziging Oude Haven

Datum: 7 februari 2019

B&W van Bunnik hebben groen licht gegeven voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie aan de Oude Haven 1 in Odijk. Daar staat nu een leeg kantoorpand. De nieuwe bestemming moet woningbouw op deze plek mogelijk gaan maken. Het plan is om ruim twintig woningen te realiseren, waaronder zes sociale huurwoningen.

Op 7 februari 2019 ondertekenden wethouder Erika Spil en Bart de Rijk van ontwikkelaar GBV een overeenkomst. Eén van de belangrijkste aspecten uit de getekende overeenkomst is het zeker stellen van de realisatie van sociale huurwoningen in het project.

‘Bunnik bouwt voor elkaar en dat doen we in eerste instantie binnen de dorpen,’ zegt wethouder Spil. ‘De nieuwe bestemming zorgt voor een goede leefomgeving op deze plek en voorziet in de behoefte aan woningen.’

Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente twee zienswijzen ontvangen. De gemeentelijke beantwoording daarvan en de bestemmingsplanwijziging worden op 14 februari besproken in het Open Huis. Op 7 maart aanstaande vindt de behandeling van het bestemmingsplan plaats in de gemeenteraad.

Impressie van de nieuwe situatie
Er staat nu een leeg kantoorpand

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten