College positief over nieuw initiatief voor Zonnepark A12 Limesbaan

Zoekgebied voor Zonnepark A12 Limesbaan
Zoekgebied voor Zonnepark A12 Limesbaan

Drie nieuwe initiatiefnemers hebben zich bij de gemeente gemeld omdat zij graag een zonneveld willen ontwikkelen. Het college van burgemeester en wethouders van Bunnik heeft beoordeeld of de initiatieven haalbaar en wenselijk zijn. Het college heeft besloten om één initiatief verder in behandeling te nemen, namelijk Zonnepark A12 Limesbaan.

Het zoekgebied voor Zonnepark A12 Limesbaan bestaat uit twee delen. Deze grond wordt op dit moment agrarisch gebruikt. De initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheden om hier een zonneveld te realiseren.

Het project staat op dit moment nog in de beginfase. Er zijn nog onzekerheden, bijvoorbeeld over de inpassing van een zonnepark in het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit moet eerst nader onderzocht worden door initiatiefnemer.

Vervolg

Het initiatief voor Zonnepark A12 Limesbaan is nu nog een globaal ontwerp. De komende periode moet de initiatiefnemer dit verder uitwerken in samenspraak met omwonenden en de gemeente. De initiatiefnemer moet aantonen dat een zonneveld op deze locatie landschappelijk goed passend is en dat zij rekening houden met de belangen van omwonenden. Ook moet blijken of het zonneveld voldoet aan alle relevante wetgeving.

De gemeenteraad van Bunnik neemt uiteindelijk de beslissing of een zonneveld op deze locatie wenselijk is.

Eerdere initiatieven

De gemeente Bunnik heeft als doel om 10% duurzame energie op te wekken voor 2022. De gemeenteraad heeft in 2019 een beleidskader vastgesteld waarin ruimte wordt geboden aan zonnevelden. In maart 2020 is al een vergunning verleend voor het aanleggen van de Vlowijker Zonneweide in de Vlowijker Polder tussen Odijk en Werkhoven. Er is ook een aanvraag in behandeling voor een vergunning voor Zonneweide Werkhoven, in diezelfde Vlowijker polder. Deze aanvraag wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.

Naar overzicht