College Bunnik vraagt raad om RES 1.0 vast te stellen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik vraagt de gemeenteraad om de Regionale Energie Strategie 1.0 vast te stellen. Concreet betekent dit dat het college aan de raad vraagt om te besluiten dat de gemeente Bunnik meedoet aan de RES 1.0 en zelf een bijdrage levert van 53 hectare aan zonnevelden.

Bovendien besluit de raad bij instemming met de RES 1.0, dat gemeente Bunnik zich samen met de regio inzet om ervoor te zorgen dat, daar waar mogelijk, bedrijven zonnepanelen op hun daken plaatsen. Ook stemt de raad in met het voorstel van het college om eerst meer onderzoek te doen naar windenergie in specifiek het zoekgebied bij de A12, het spoor en de kernen van Bunnik, Houten en Utrecht. Dit gebied heeft kansen voor windmolens, volgens technische en wettelijke eisen en voldoet aan de randvoorwaarde voor inpassing langs grote infrastructuur. Samen met de provincie Utrecht onderzoekt de gemeente eerst de effecten op de landschappelijke inpassing en de effecten voor de gezondheid en er komen gesprekken met belanghebbenden.

Belangrijke stap

Wethouder duurzaamheid Paul Heijmerink: “De stap naar duurzame energie kunnen we niet alleen. Wat er in het klimaatakkoord is afgesproken, wordt in verschillende regio’s uitgewerkt, door te zoeken naar duurzame opwekking van elektriciteit en naar warmtebronnen. Het doel is om tot 2030 een eerste stap te zetten voor de overstap naar duurzame energie, zodat we de uitstoot van broeikasgas CO2 terugdringen.“

RES 1.0

Om die energietransitie vorm te geven, werken gemeenten, waterschappen en provincie samen in energieregio’s. In de RES 1.0 beschrijft de regio U16 (Provincie Utrecht, waterschappen en gemeenten) hoe zij 1,8 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. In de RES 1.0 staat ook welke warmtebronnen er in de regio beschikbaar zijn. Meer informatie over de RES is te vinden via energieregioutrecht.nl

“Het begint allemaal bij besparen van energie”, vervolgt Heijmerink. “We moeten met zijn allen keihard aan de slag met isoleren van onze huizen en gebouwen. Want dat wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. En met de RES 1.0 stopt het proces niet. De samenwerking en afstemming over de ontwikkelingen en de ambities, zetten we samen voort.”

Open huis

Op 1 juli wordt dit onderwerp besproken in het Open Huis. Dit is een van de momenten waarop inwoners kunnen inspreken. Inwoners die willen inspreken kunnen dit aangeven bij de griffie via griffiebunnik@bunnik.nl 

Naar overzicht