College Bunnik vraagt raad eerste Transitievisie Warmte vast te stellen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik vraagt de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen. Deze visie beschrijft op hoofdlijnen hoe we gaan wonen en werken zonder aardgas in onze gemeente. Het college vraagt aan de raad om eigenaren te helpen om hun woning of (bedrijfs)gebouw stapsgewijs te verduurzamen. Het voorstel is ambitieus; 30% aardgasbesparing in 2030 ten opzichte van 2017.

Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord gaan we in Nederland in 2050 wonen en werken zonder aardgas. Onze lokale doelstelling ‘Bunnik Klimaatneutraal 2040’ sluit hier goed bij aan. De Transitievisie Warmte (TVW) beschrijft dat we de komende decennia voor een grote opgave staan. Er kan al veel aardgas worden bespaard. Maar het pad naar volledig aardgasvrij is ingewikkeld, kostbaar en er is veel onzekerheid. Een belangrijke voorwaarde bij het ambitieuze doel van 30% aardgasbesparing is dan ook dat het Rijk met middelen en ondersteunend beleid komt.

Nog geen wijk aanwijzen

In deze eerste Transitievisie stelt het college voor dat de raad nog géén wijken aanwijst die gezamenlijk stoppen met het gebruik van aardgas. Het is namelijk op dit moment niet met zekerheid te zeggen wat het duurzame warmte-alternatief is met de laagste maatschappelijke kosten. En dat laatste is een voorwaarde in het Klimaatakkoord om als wijk naar helemaal aardgasvrij te gaan. Dit betekent niet dat de gemeente af gaat wachten. Veel gebouweigenaren kunnen nu een tussenstap nemen waarmee ze per direct aardgas besparen én het gebouw klaarmaken voor de toekomstige stap naar volledig aardgasvrij.

Werken met buurtplannen

Eigenaren van woningen en andere gebouwen worden daarom gestimuleerd om een volgende stap te zetten als zij dit kunnen. De gemeente kan niet meebetalen, maar wel de weg wijzen naar technisch advies, landelijke subsidies en leningen. Ook werken we samen met groepen inwoners aan buurtplannen. Een buurtplan laat zien welke maatregelen verstandig zijn voor die groep woningen. Samen verduurzamen is vaak makkelijker én goedkoper.

Open Huis

Na de zomer, op 16 september 2021, wordt dit onderwerp besproken in het Open Huis. Dit is een van de momenten waarop inwoners kunnen inspreken. Inwoners die willen inspreken, kunnen dit aangeven bij de griffie via griffiebunnik@bunnik.nl.

Inhoudelijke vragen over de visie kunt u sturen naar duurzaam@bunnik.nl.

Naar overzicht