College besluit tijdelijk terras Buitengewoon onder voorwaarden toe te staan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik heeft besloten dat de exploitant van Buitengewoon in Odijk, onder bepaalde voorwaarden, een tijdelijk terras mag hebben. Sinds enkele weken bieden de versoepelingen van de rijksmaatregelen weer mogelijkheden voor de horeca. De horeca vervult een belangrijke sociale rol in de gemeente Bunnik en is onevenredig hard getroffen door de pandemie.

Het college besloot eerder om dit terras niet toe te staan omdat het verzoek niet voldeed aan de richtlijnen van de gemeente. Inmiddels is in overleg een plan gemaakt dat wel aan alle eisen voldoet. Daar komt bij dat er veel draagvlak is ten gunste van de ondernemer vanuit de samenleving, in de vorm van een petitie. Ook de gemeenteraad stelde veel vragen over dit onderwerp. Het college heeft een afweging moeten maken tussen alle belangen die spelen, waaronder de verkeersveiligheid en parkeercapaciteit.

Voorwaarden

De exploitant moet de aanpassingen om het terras mogelijk te maken zelf betalen. Het terras gaat niet ten koste van parkeerplaatsen op de Meent. Het aantal parkeerplekken blijft hetzelfde maar de plekken worden tijdelijk opgeschoven naar de straatzijde. Om de veiligheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat de markt op de gewone plek kan staan, mag de eigenaar het terras op woensdagmiddag neerzetten na het vertrek van de standplaatshouders en moet hij het zondagavond weer weghalen. Deze tijdelijke regeling geldt tot 12 september.

Overigens staat dit tijdelijke initiatief om het terras toe te staan en de weg hierop in te richten, geheel los van het participatietraject en het toekomstbestendig maken van het Dorpshart Odijk. Hierop wordt nadrukkelijk niet vooruitgelopen.

Actualisatie richtlijnen

De bestaande richtlijnen met ondersteuningsmaatregelen voor de horeca in Odijk, Werkhoven en Bunnik zijn geactualiseerd. De richtlijnen zijn hier te vinden.

Naar overzicht