College besluit dat Hondenspeelparadijs mag blijven

Hondenschool krijgt geen vergunning

Het college van de gemeente Bunnik heeft besloten dat het Hondenspeelparadijs mag blijven. De aanvraag voor de vergunning van de hondenschool wordt afgewezen. Het college ziet dat het Hondenspeelparadijs belangrijk is voor hondeneigenaren. Veel hondenbezitters maken hier gebruik van en de overlast voor de omgeving is klein. Dit initiatief sluit aan bij de doelen van het collegeprogramma 2020 – 2022 ‘Bunnik Bouwen Voor Elkaar’ en het ‘versterken van de recreatieve kracht’.

De vergunning voor de hondenschool en wens om de openingstijden te verlengen, plaatsing van verlichting en de hobbyruimte, worden niet verleend.

Afwegingen

“Wij zien dat er behoefte is van hondenbezitters aan een plek waar hun hond vrij los kan lopen en waar mensen elkaar (coronaproof) kunnen ontmoeten”, aldus wethouder Paul Heijmerink. “Aan de andere kant hebben wij klachten ontvangen van meerdere omwonenden over de activiteiten van de hondenschool. Ons college is bovendien gebonden aan wettelijke regels vanuit de gemeente en de provincie. Wij hebben al deze punten meegenomen en afgewogen voordat we ons besluit namen.”

Petitie

Vorig jaar zomer hebben de eigenaren en sympathisanten van het Hondenspeelparadijs en de hondenschool aan de Achterdijk, een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Mede naar aanleiding van deze petitie is de gemeente weer in gesprek gegaan met de eigenaren om te verkennen of er mogelijkheden zijn om de activiteiten legaal te maken.

Tijdens deze gesprekken heeft het college geluisterd naar de wensen, ideeën en plannen van de ondernemers. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben de eigenaren toen een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag was voor zowel de voortzetting van het Hondenspeelparadijs als de hondenschool aan de Achterdijk.

Het college heeft op dinsdag 8 september over het Hondenspeelparadijs en de hondenschool gesproken en hierover besloten. De gemeenteraad is over dit besluit geïnformeerd met een informatienota.

Naar overzicht