Bunnik op weg naar spitsafsluiting Achterdijk

Datum: 9 december 2019

Het is de bedoeling van de gemeente Bunnik in 2020 een spitsafsluiting in te stellen op de Achterdijk. Met de spitsafsluiting blijven alle woningen en bedrijven in het gebied op elk moment van de dag  bereikbaar, maar tijdens de spitsen niet altijd via de kortste route. De spitsafsluiting komt op een nader te bepalen plaats tussen de Marsdijk en de Tureluurweg. De spitsafsluiting zal niet gelden voor politie, brandweer, ambulance en agrarisch en loonwerkverkeer. Daarnaast wil de gemeente een deel van de bewoners in het buitengebied ontheffing verlenen.

Voorbereiding

Voor de spitsafsluiting wordt ingesteld, moeten nog wat zaken geregeld worden. In januari en februari zullen gesprekken plaatsvinden met bewoners over ontheffingsverlening. Verder hebben burgemeester en wethouders een voorkeur voor handhaving met een camera. Daarvoor is instemming van het Openbaar Ministerie vereist en wordt nog met het O.M. gesproken.   

Reden van de spitsafsluiting

Momenteel is er op de Achterdijk veel doorgaand verkeer tussen Houten/Wijk bij Duurstede en Utrecht. De Achterdijk is daar niet geschikt voor. Oorspronkelijk is er zelfs gedacht aan een permanente, volledige afsluiting voor autoverkeer. De weg is relatief smal, fietsers en auto’s rijden op dezelfde rijbaan en auto’s rijden vaak hard. Het autoverkeer moet zoveel mogelijk gebruik maken van de provinciale- en rijkswegen. Die zijn daarvoor bedoeld en ingericht. De gemeente Bunnik verwacht dat de spitsafsluiting de hoeveelheid verkeer op de Achterdijk per dag ongeveer zal halveren.

Ontheffingen

Voor politie, brandweer en ambulance en voor agrarisch- en loonwerkverkeer komen ontheffingen. Ook voor bewoners die dichtbij de afsluiting wonen, wil de gemeente een uitzondering maken. Dat betreft bewoners op adressen aan de Marsdijk, Tureluurweg, Rijsbruggerweg en de Achterdijk tussen de A12 en de Houtenseweg. Deze bewoners hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen van de gemeente. Om ontheffingen goed af te stemmen op de behoefte en mogelijkheden heeft de gemeente Sweco B.V. gevraagd dat in gesprekken met bewoners in beeld te brengen.

Planning

De verwachting is dat in het voorjaar 2020 het verkeersbesluit genomen wordt om de spitsafsluiting in te stellen. Daartegen is bezwaar en beroep mogelijk. De spitsafsluiting zal naar verwachting eind 2020 in werking gaan.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten