Bunnik maakt prestatieafspraken met Portaal en huurdersvereniging

Datum: 14 december 2018

Maandag 10 december jl. werd de prestatieovereenkomst getekend tussen de gemeente Bunnik, woningcorporatie Portaal en de Huurdersraad Portaal regio Utrecht. Hiermee zijn harde afspraken gemaakt die aansluiten bij de Bunnikse woonvisie. 

Wethouder Erika Spil, Reijnderjan Spits van Portaal en Rob van Aubel van de Huurdersraad Portaal regio Utrecht tekenden een overeenkomst waarin de afspraken gedetailleerd staan beschreven. Speerpunten in de overeenkomst zijn het aantal beschikbare huurwoningen en duurzaamheid. Zoals ook in de woonvisie van de gemeente Bunnik staat beschreven, zijn er meer sociale huurwoningen nodig en moeten er ook woningen zijn voor de lage middeninkomens. Zo zal er ook worden onderzocht hoe huishoudens met een laag middeninkomen beter bediend kunnen worden op de woningmarkt. Voor een sociale huurwoning verdienen zij te veel en om een woning te kunnen kopen is hun inkomen vaak niet toereikend. Ook zijn er afspraken vastgelegd over beschikbaarheid van passende woonruimte voor kwetsbare groepen zoals mensen met een zorgbehoefte.

Klimaatneutraal

Voor huurders van Portaal is tevens afgesproken dat zij vanaf 2020 zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Door zelf energie op te wekken kunnen huurders de lasten van hun energierekening verlagen. Zonnepanelen op daken leveren een belangrijke bijdrage aan het streven om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

‘Dankzij deze prestatieafspraken hebben wij met de woningcorporatie vastgelegd wat wij in Bunnik belangrijk vinden voor huurders en toekomstige huurders van een woning,’ aldus Erika Spil. ‘De afspraken zijn hard en concreet en sluiten naadloos aan bij onze Visie op wonen.’

Ook de huurdersvereniging is blij met de overeenkomst. ‘De woonvisie van de gemeente Bunnik biedt perspectief,’ zegt Rob van Aubel. ‘Zeker voor de sociale woningbouw is Bunnik goed op weg.’

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten