Bomenkap onveilige bomen

In november 2022 is een boomveiligheidsinspectie uitgevoerd. Uit deze inspectie kwam naar voren dat 29 bomen in onze gemeente onveilig zijn. Dit komt doordat de bomen zijn aangetast door ziekte of schimmel. Binnenkort worden deze bomen gekapt, zodat ze geen gevaar meer zijn voor de omgeving. Alle bomen worden op termijn herplant.

Per kern vindt u onder het kopje 'Bomen die gekapt worden' informatie over de te kappen bomen. De informatie is verwerkt in tabellen. In deze tabellen vindt u zogeheten boomnummers, boomhoogte en -soort, straat waar de boom staat, het besluit en informatie over herplanting.

De boomnummers zijn om de exacte locatie aan te geven van de te kappen bomen. U kunt de boomnummers terug vinden op de kaarten onder het kopje 'Locaties te kappen bomen'.

Bomen die gekapt worden

Boomnummer Boomhoogte Boomsoort Boomsoort Straat Besluit Herplant
3275 6-12 meter Prunus avium Kers- of Pruimenboom Begraafplaats Verwijderen, einde levensduur boom Ja, op een andere locatie
3276 0-6 meter Prunus avium Kers- of Pruimenboom Begraafplaats Verwijderen, einde levensduur boom Ja, op een andere locatie
4206 6-12 meter Alnus incana Els Ijssel de Schepperstraat Verwijderen, einde levensduur boom Ja
7979 6-12 meter Prunus avium Kers- of Pruimenboom Begraafplaats Verwijderen, einde levensduur boom Ja, op een andere locatie
11136 6-12 meter Alnus incana Els Tolhuislaan Einde levensduur, boom blijft staan voor ecologie Nee, boom blijft staan
4198 6-12 meter Alnus incana Els Ijssel de Schepperstraat Verwijderen, einde levensduur boom Ja
4382 12-18 meter Fagus sylvatica Beuk Tolhuislaan Verwijderen, boom is onveilig Ja
8142 12-18 meter Fraxinus excelsior Es Rijnsoever Verwijderen, einde levensduur boom Ja
8147 12-18 meter Fraxinus excelsior Es Rijnsoever Verwijderen, einde levensduur boom Ja
8160 18-24 meter Fraxinus excelsior Es Rijnsoever Verwijderen, einde levensduur boom Ja
11135 12-18 meter Salix alba Wilg Tolhuislaan Ernstig aangetast door ziekte, boom blijft staan voor ecologie Nee, boom blijft staan
12534 18-24 meter Salix alba Wilg Rumpsterweg Verwijderen, ernstig aangetast door ziekte Ja
12536 18-24 meter Salix alba Wilg Rumpsterweg Verwijderen, ernstig aangetast door ziekte Ja
12540 18-24 meter Salix alba Wilg Rumpsterweg Verwijderen, ernstig aangetast door ziekte Ja
12554 18-24 meter Fagus sylvatica Beuk Sportlaan Verwijderen, ernstig aangetast door ziekte Ja
12622 12-18 meter Fraxinus excelsior Es Tolhuislaan Verwijderen, einde levensduur boom Ja
14485 12-18 meter Fraxinus excelsior Es Jaagpad Ernstig aangetast door ziekte, boom blijft staan voor ecologie Nee, boom blijft staan
14486 12-18 meter Fraxinus excelsior Es Jaagpad Einde levensduur, boom blijft staan voor ecologie Nee, boom blijft staan
14493 6-12 meter Fraxinus excelsior Es Jaagpad Verwijderen, einde levensduur boom Ja
15114 6-12 meter Salix alba Wilg Tolhuislaan Verwijderen, ernstig aangetast door ziekte Ja
15117 12-18 meter Fraxinus excelsior Es Tolhuislaan Verwijderen, einde levensduur boom Ja

Boomnummer Boomhoogte Boomsoort Boomsoort Straat Besluit Herplant
1184 0,5-1 meter Tilia cordata Lindeboom Abdijgaarde Verwijderen, einde levensduur boom Ja, na aanpassingen bovengrond
769 0-6 meter Prunus subhirtella Autumnalis Sierkers Penningkruid Verwijderen, einde levensduur boom Ja

Boomnummer Boomhoogte Boomsoort Boomsoort Straat Besluit Herplant
6486 12-18 meter Aesculus hippocastanum Kastanjeboom Herenstraat Verwijderen, ernstig aangetast door ziekte Ja, nadat de nieuwbouw gereed is
8310 6-12 meter Alnus incana Els Ruijgrokplaats Verwijderen, ernstig aangetast door ziekte Ja

Boomnummer Boomhoogte Boomsoort Boomsoort Straat Besluit Herplant
6970 12-18 meter Fraxinus excelsior Es Leemkolkweg Verwijderen, ernstig aangetast door ziekte Ja
9600 12-18 meter Fraxinus excelsior Es Oostromsdijkje Einde levensduur, boom blijft staan voor ecologie Nee, boom blijft staan
9608 18-24 meter Populus canescens Populier Oostromsdijkje Verwijderen, boom is onveilig Ja
13301 6-12 meter Fagus sylvatica Beuk Achterdijk Verwijderen, dode boom Ja

Locaties te kappen bomen