Blog Oekraïne

Hier vindt u belangrijke informatie over ontwikkelingen in onze gemeente, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. 

Heeft u Oekraïense vluchtelingen in huis? Kijk dan hier voor meer informatie. 

Buddy worden?

Sinds maart verblijven er Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Bunnik. Veel inwoners zijn op allerlei manier betrokken bij de opvang, hulp of ondersteuning.
Daar zijn we ontzettend blij mee!

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het woonklaar maken van een noodopvanglocatie. De komende tijd zullen hier mogelijk nieuwe vluchtelingen gaan wonen. Als zij eenmaal bij ons zijn dan hebben zij waarschijnlijk praktische vragen en mogelijk ook behoefte om hun ervaringen te delen. Hiervoor zijn wij hard op zoek naar nieuwe buddy's! 

Wil jij iets doen voor een Oekraïense vluchteling? Kun jij een luisterend oor bieden? Wil je een vluchteling wegwijs maken binnen onze gemeente? Vind je het leuk om te helpen bij praktische zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of koken?

Herken jij jezelf in bovenstaande rol en ben jij:

  • Betrokken
  • Goed in het leggen van contacten

Meld je dan aan als buddy bij sociaal makelaar Lia van den Heuvel. Of kom naar de informatieavond op 7 juni (inloop vanaf 19:30, start om 20:00). 

Werk & Inkomen

30-05-2022

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken hebben toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als werkuren en werkplek. De Regionale Sociale Dienst kan eventueel begeleiden bij het vinden van werk.

Oekraïense vluchtelingen ontvangen leefgeld als zij in de gemeente Bunnik worden opgevangen en geregistreerd zijn. Leefgeld stopt als de persoon een baan heeft en in eigen levensonderhoud kan voorzien. Wij gaan ervan uit dat Oekraïners met hun gastgezin afspraken maken om vrijwillig bij te dragen aan de extra kosten die het gastgezin maakt.

Meer informatie over het vinden van werk: https://www.refugeehelp.nl

Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

12-05-2022

In de gemeente Bunnik wordt er peuteropvang en Voorschoolse Educatie aangeboden vanaf  2,5 jaar. Aanmelden kan via de gemeente: opvangoekraine@bunnik.nl

Voorwaarden voor deelname

De gemeente checkt of er plek is bij de betreffende peuterspeelzaal en wat de mogelijkheden zijn.  Ook kijkt de gemeente naar het beschikbare inkomen van de aanvrager. Voor de peuterpeelzaal wordt een eigen bijdrage gevraagd. De bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager.

Voorschool

De voorschool richt zich op de Nederlandse taalontwikkeling. Voor kinderen uit de Oekraïne kan een voorschool-indicatie worden aangevraagd bij het consultatiebureau. Met deze indicatie mag een kind vier ochtenden in de week naar de voorschool. Bij de voorschool wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.

Peuteropvang

Op de peuteropvang wordt spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling. Kinderen leren samen te spelen, te delen en te wachten op elkaar. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling, maar ook erg leuk! Vanaf twee jaar mag een peuter tijdens schoolweken twee ochtenden per week naar de peuteropvang. Bij de peuteropvang komt het kind in een groep van maximaal zestien peuters.

Burgemeestersblog: Opvangen doen we samen!

13-04-2022

De oorlog in Oekraïne duurt nu al zeven weken. De beelden die we van slachtoffers en van verwoestingen zien zijn verschrikkelijk en geven een gevoel van machteloosheid. We leven mee met alle Oekraïners die getroffen worden door de oorlog. Bij ons gemeentehuis wappert daarom ook al bijna zeven weken de blauw-gele vlag. De mensen in Oekraïne kunnen we daar niet zelf helpen. Wel kunnen we een veilige opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen die in hun land alles hebben moeten achterlaten. En dat doen we ook. Inmiddels zijn er zo’n 70 Oekraïners opgevangen in onze gemeente.

Warm ontvangst

Het is hartverwarmend om te zien hoe we in Bunnik de opvang op gang hebben weten te brengen. Ik zeg bewust “we”, want we doen het nadrukkelijk samen: inwoners, bedrijven, de kerken, andere maatschappelijke organisaties en de gemeente. Iedereen levert zijn bijdrage en vaak ook meer dan dat. Zo laten we onze sociale kracht zien en daar ben ik trots op.

De buddy’s doen daarbij fantastisch werk. Dat zijn mensen uit onze dorpen die zich gemeld hebben om Oekraïners snel wegwijs te maken in ons gebied. Ook geven inwoners taallessen in het gemeentehuis. Het doet wat met me als ik “goedemiddag burgemeester” met een Oekraïens accent hoor. Alles is erop gericht dat Oekraïners zichzelf kunnen redden. We helpen hen daarbij op weg.

Zelfredzaam in gastvrij Bunnik

Van begin af aan hebben we de zaken heel praktisch opgepakt. Zo zijn we snel gestart met het uitkeren van ‘leefgeld’ aan de vluchtelingen en het vinden van zelfstandige woonruimtes. Gelukkig mogen de Oekraïners nu ook werken, want zij willen zelf graag snel op eigen benen staan. Hier willen we ook naartoe werken; dat ze zichzelf kunnen redden in ons gastvrije Bunnik.

De vluchtelingen zelf zijn er het meest bij gebaat als we ons richten op zelfraadzaamheid. Daarom raadt de overheid ook af om zelf vluchtelingen te gaan halen en in huis te nemen. Er komt veel kijken bij de opvang van vluchtelingen en we weten niet hoe lang het allemaal gaat duren. Wil je wel graag helpen of vluchtelingen opvangen? Meld je dan bij de gemeente. Ga niet in je eentje aan de slag, maar laten we samen de schouders eronder zetten.

Ruud van Bennekom,

Burgemeester van Bunnik

Meer informatie, ga naar www.bunnik.nl/oekraine

Informatiebijeenkomst voor Oekraïners

06-04-2022

Op maandag 11 april organiseert gemeente Bunnik samen met de Regionale Sociale Dienst (RSD), werkgevers en buurgemeenten Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is van 13.00 tot 15.00 uur

in Figi, ’t Rond 2, Zeist. Tijdens de bijeenkomst worden mensen uit Oekraïne geïnformeerd over zaken als werk, kinderopvang en verzekeringen. De uitnodiging voor de bijeenkomst is beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch.

Kabinet schrapt tewerkstellingsvergunning

01-04-2022

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken hebben vanaf vrijdag 1 april toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven zoals werkuren en werkplek (bron: Rijksoverheid.nl). De regionale sociale dienst kan eventueel begeleiden bij het vinden van werk.
Meer informatie over het vinden van werk: https://www.refugeehelp.nl/

Registratie van start

28 maart 2022

Het is druk aan de balie van het gemeentehuis deze week. Oekraïners die in onze gemeente verblijven komen deze week langs op het gemeentehuis om zich te laten registreren.

Alle Oekraïense vluchtelingen moeten zich laten registreren in de gemeente waar ze (tijdelijk) verblijven. Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben.

Melden voor registratie

Oekraïners die in een officiële opvanglocatie verblijven krijgen hiervoor een oproep. Oekraïners die bij particulieren verblijven dienen zich te melden. Dat kan via mail: opvangoekraine@bunnik.nl.

Volgende stap

Nadat Oekraïners zijn geregistreerd is de volgende stap het ontvangen van een Burger Service Nummer (BSN).Met het BSN kunnen zij bij elk loket van de overheid terecht. En kan een overheidsorganisatie gegevens opzoeken.

Vrijwilligers organiseren taalles voor Oekraïners

22 maart

Maar liefst 28 Oekraïners volgden hun eerst Nederlandse les in het gemeentehuis van Bunnik.
Deze Nederlandse lessen zijn een initiatief van vrijwilligers i.s.m. VluchtelingenWerk.

Koffiebijeenkomst buddy's voor Oekraïne

18 maart

“We staan in de improvisatiestand, maar we hebben elkaar om erdoorheen te komen”, sprak burgemeester Ruud van Bennekom tijdens de koffiebijeenkomst met buddy’s. Buddy’s bieden een luisterend oor aan Oekraïners en aan de mensen die hen opvangen. Ze maken Oekraïners wegwijs binnen onze gemeente. Ook helpen ze bij praktische zaken, zoals boodschappen doen, koken en vervoer. De buddygroep is op donderdag 10 maart gestart en heeft inmiddels al 25 deelnemers. Veel van hen waren deze ochtend aanwezig op het gemeentehuis voor een bijeenkomst waar kennis met elkaar werd gemaakt, instructies werden gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De burgemeester was er ook bij om te luisteren naar de ervaringen van de buddy's en aan te horen waar nog meer hulp nodig is. De organisatie is een hele klus en veel moet er worden geïmproviseerd, maar zoals een buddy zelf al aangaf: "Dat ik iets kan doen voor deze mensen, is al heel fijn!". 

Tijdelijke opvangplekken

16 maart

In de gemeente Bunnik vangen we inmiddels 63 Oekraïners op. Het gaat om tijdelijke opvangplekken. Het is de bedoeling dat deze Oekraïners uiteindelijk op een plek komen waar ze langer kunnen blijven.

Buddy team op volle kracht

Zo'n 25 buddy's begeleiden Oekraïners. De buddy’s bieden een luisterend oor. Maken Oekraïners wegwijs binnen de gemeente en helpen bij allerlei praktische zaken. Ze koken, zorgen voor spullen en voor vervoer. De betrokkenheid en inzet van inwoners is hartverwarmend. Er zijn inmiddels veel spullen ingezameld. De buddy coördinator 'spullen' zorgt ervoor dat de gewenste spullen snel op de juiste plek komen.

Medische zorg aan vluchtelingen

14 maart

Oekraïense vluchtelingen die medische zorg, medicijnen en hulpmiddelen nodig hebben hoeven daar niet voor te betalen. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zorgt voor een vergoeding via de Subsidieregeling Medisch Noodzakelijke Zorg voor Onverzekerden. Zorgverleners dienen daartoe subsidieverzoeken in. Lees hier meer.

Buddy voor een Oekraïner

10 maart

Met elkaar zijn we druk bezig om de vluchtelingen uit de Oekraïne goed te ontvangen in onze gemeente. Als zij eenmaal bij ons zijn dan hebben zij waarschijnlijk praktische vragen en mogelijk ook behoefte om hun ervaringen te delen.

Wil jij iets doen voor een Oekraïense vluchteling? Kun jij een luisterend oor bieden? Wil je een vluchteling wegwijs maken binnen onze gemeente? Vind je het leuk om te helpen bij praktische zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of koken?

Herken jij jezelf in bovenstaande rol en ben jij:

  • Betrokken
  • Goed in het leggen van contacten

Meld je dan aan als buddy bij sociaal makelaar Lia van den Heuvel.

T:06 187 58 726

M: l.vandenheuvel@bunnik.nl

Vluchtelingenopvang

9 maart

Verbijsterd volgen wij de ontwikkelingen in Oekraïne. Er is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. We weten nog niet hoeveel vluchtelingen er naar onze gemeente komen, maar we weten wel weten dat ze er snel zullen zijn. Kun jij Oekraïners opvangen? Neem dan contact met ons op via de mail, telefoon of viahet meldformulier. 

Gemeente Bunnik af van Gazprom

8 maart

Het college van Bunnik heeft op 8 maart jl. besloten zich aan te sluiten bij de 17 Utrechtse gemeenten die deelnemen aan de gezamenlijke leveringsovereenkomst met Gazprom Marketing & Trading (GM&T). Belangrijke motivatie is niet langer bijdragen aan de Russische staatskas en zo spoedig mogelijk de gasleveringsovereenkomst beëindigen. Gemeente Bunnik gaat in overleg met de deelnemende gemeenten ook onderzoeken hoe Gazprom Energy buiten de nieuwe aanbesteding gehouden kan worden. Het collectief ingekocht contract loopt af op 31 december 2022.

Nieuwe aanbesteding 

Gazprom Energy NL is een in Nederland geregistreerde Russische onderneming. Het bedrijf is onder de huidige wetgeving niet uit te sluiten bij een eventuele nieuwe verplichte aanbestedingsprocedure. De VNG roept het kabinet op om dit in Europees verband aan de kaak te stellen. Waar nodig kunnen de spelregels met betrekking tot de aanbestedingseisen voor de internationale gasmarkt dan worden aangepast.