Bewoners en ondernemers Odijk maken toekomstvisie voor het dorpshart

Onderweg op de Meent

Sinds dit voorjaar zijn ongeveer 50 inwoners en ondernemers met elkaar aan de slag om een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk te maken. In dit participatieproces zijn ze zeer actief en betrokken. Na een aantal digitale bijeenkomsten was het eind juni eindelijk mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten.

"Geweldig leuk om in meerdere sessies met je medebewoners uit Odijk diverse ideeën te delen om eensgezind ons dorpshart aantrekkelijker te maken, tevens met het oog op de toekomstige uitbreidingsplannen," aldus Jacob Verhoeve. Enthousiasme en constructieve samenwerking kenmerken de werkgroepen waar de energie vanaf spat. Werkgroeplid Esther Klarenbeek zegt daarover: ‘Het zijn leuke, maar ook lastige brainstormsessies, waarin je te maken krijgt met ieders belangen.”

Constructief brainstormen

De groepen zijn een mix van jong en oud, ondernemers en inwoners. Een gemengd gezelschap waarbij iedereen hetzelfde doel heeft: een prettig en leefbaar dorpshart maken, waar het fijn verblijven is. Of het nu gaat om wonen, winkelen of gezellig een terrasje pakken. De thema’s zijn: wonen & leven, winkelen & werken, verblijven & recreëren en komen, gaan & parkeren. Uiteraard raken deze thema’s elkaar en daarom zijn de belangrijkste uitgangspunten per werkgroep met elkaar gedeeld en samengebracht. Zo kan er een integrale toekomstvisie komen. Anne- Marieke Wolters: “Het was bijzonder, leuk en interessant om samen met dorpsgenoten uit te wisselen hoe we over zaken denken en actief op verschillende thema’s te brainstormen over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het dorpshart van Odijk. Ik ben erg benieuwd hoe zich dit in het uiteindelijke visiedocument vertaalt.”

De straat op

Op 23 en 30 juni deelden de werkgroepleden de per thema genoemde uitgangspunten met elkaar. Het was mooi om te zien hoe de onderwerpen bij elkaar kwamen en de ideeën prachtig op elkaar aansloten. De deelnemers gingen in kleine groepjes de straat op om ter plekke met elkaar de situatie te bespreken. Dat leidde soms ook weer tot nieuwe scenario’s. “We begonnen met een aantal goed vormgegeven online-bijeenkomsten waarin veel ideeën en overwegingen aan bod kwamen. Bij de laatste fysieke bijeenkomst bleek dat al wandelend, kijkend en pratend de ideeën nog scherper geformuleerd konden worden. Dat moet een mooi visiedocument worden!” zegt Carlanne de Zaaijer.

Op papier

De zomerperiode wordt gebruikt om de uitgangspunten voor de toekomstvisie aan het papier toe te vertrouwen. Een eerste concept zal in september klaar zijn. Liselotte van den Berg is één van de ‘trekkers’: "Het proces was een co-creatie tussen gemeente en omwonenden. Zo was er alle ruimte om gezamenlijk tot een gedragen visie over het dorpshart Odijk te komen." De vertegenwoordigers van de werkgroepen zullen op 23 september hun ideeën presenteren aan de gemeenteraad.

Lees meer over het dorpshart Odijk op de projectpagina

Naar overzicht