Bestuur gemeente Bunnik wil 60 km limiet op N411

Datum: 26 juli 2018

Om de veiligheid van fietsers en omwonenden te waarborgen, wil het college van burgemeester en wethouders dat over de hele lengte van de N411 (Koningsweg - Provincialeweg) een maximumsnelheid van 60 km per uur gaat gelden. In het plan van de Provincie staat nu, dat bij de reconstructie van de weg, voor één deel de 60 kilometergrens gaat gelden, terwijl voor het andere deel de snelheidslimiet 80 km per uur blijft. Het college is het hier niet mee eens en heeft een zienswijze ingediend. 

Op dit moment ligt het ontwerp-provinciaal inpassingsplan N411-Bunnik ter inzage bij de Provincie. Dit is een plan van de Provincie om de N411 (de route tussen Utrecht en Bunnik langs Amelisweerd, Vechten en Rhijnauwen) te reconstrueren. Hierin staat dat voor een deel van de weg de maximumsnelheid 60 kilometer per uur wordt, namelijk het deel tussen Oud Amelisweerd en Bunnik. Tussen Utrecht en Oud Amelisweerd blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Op dat deel van de weg zijn weinig uitritten en de woningen liggen daar wat verder van de weg af. Dit in tegenstelling tot het deel van de weg tussen Oud Amelisweerd en Bunnik waar wel woningen staan en parkeerplaatsen en (meer) uitritten zijn.

Veiliger voor fietsers en minder verkeer

Een maximumsnelheid van 60 km per uur op de hoofdrijbaan zorgt ervoor dat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan mag rijden. De parallelweg, waar dit verkeer eerst reed, wordt dan veiliger voor fietsers en bewoners. Dit is ook een duidelijke en uitgesproken wens van de bewoners van de parallelweg.

Het college is van mening dat, gelet op de weg en de omgeving, duidelijk is dat deze route geen belangrijke verkeersfunctie moet hebben. Het gebied heeft grote landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden. Denk aan de landgoederen en de Unesco-nominaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. Daarom wil het college een snelheidslimiet van 60 km voor de hele weg.

Overigens vindt het college dat het provinciale plan wel degelijk veel goede elementen op het gebied van verkeersveiligheid en landschappelijke inpassing bevat. De zienswijze gaat alleen over de bovengenoemde aspecten.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten