Bestemmingsplan Schadewijkerweg 2a en Herenstraat 44 vastgesteld

Datum: 10 juli 2018

Ter inzage van 12 juli t/m 23 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Bunnik maken bekend dat de gemeenteraad van Bunnik op 28 juni 2018 het bestemmingsplan ‘BP Schadewijkerweg 2a en Herenstraat 44’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken (tot en met het einde van de beroepstermijn).

Klik op de link om naar de informatie over het bestemmingsplan te gaan: naar de informatie.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten