Behandeling kaders voor project De Hoenderik in 3 stappen

De gemeenteraad wil de behandeling van de geactualiseerde kaders van de Hoenderik zorgvuldig doen door deze te behandelen in 3 stappen/bijeenkomsten. De raad wil zich eerst laten bijpraten door deskundigen. Daarna wil de raad graag horen hoe de samenleving denkt over de geactualiseerde kaders. Dat gebeurt in het Open Huis. Pas daarna wil de raad een besluit nemen over deze kaders.

Door het Coronavirus kon de eerste bijeenkomst, die op 19 maart jl. gepland was, niet doorgaan. Ook de daarop volgende bijeenkomsten werden uitgesteld. Nu zijn Corona-proof deze 3 bijeenkomsten gepland.

  • 24 september:

De gemeenteraad laat zich eerst in een informele raadsbijeenkomst informeren door experts. Dit gaat met name om de aspecten ecologie, landschap, recreatie, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, volkshuisvesting en woningmarkt. Deze avond begint om 19:30 uur en is live te volgen. 

  • 8 oktober:

Bespreking van de geactualiseerde kaders in het Open Huis. Tijdens deze avond is er ruim gelegenheid om in te spreken. Wie hier gebruik van wil maken, kan zich (tot 8 uur voor de aanvang van de vergadering) aanmelden bij de griffie

De geactualiseerde kaders met het raadsvoorstel zijn te vinden op de projectpagina van de gemeente.

  • 29 oktober: Bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad.

Nadat de raad een besluit heeft genomen, wordt duidelijk hoe de plannen verder vorm gaan krijgen.

Lees hier alle informatie over dit project.

Naar overzicht