Agenda hoorzitting 10 oktober

De hoorzitting van de Commissie voor de bezwaarschriften vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2023 vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis in Odijk. Op de agenda staan onderstaande zaken:

19:30 uur - Bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 20 juli 2023 van burgemeester en wethouders tot oplegging van een gebruiksbeperking in de vorm van een sluiting van zes maanden van het pand gelegen aan de Schoudermantel 6a te Bunnik.

20:45 uur - Bezwaarschrift tegen het besluit d.d. 12 juni 2023 tot van rechtswege verlening van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een verharding op de locatie Rumpsterweg 6 te Bunnik.