Aanpassing regels inzameling afval

De gemeente heeft de wettelijke taak het afval bij u thuis op te halen. Voor deze taak heeft de gemeente Bunnik afspraken met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Ook zorgt RMN dat u uw grofvuil kwijt kunt op het recyclestation in Bunnik.

Om het ophalen van afval goed te laten verlopen gelden er regels. Eind 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders enkele regels veranderd door een nieuwe versie van de ‘uitvoeringsbesluiten voor de afvalstoffenverordening’ vast te stellen.

Voorbeelden van veranderde regels zijn:

  • RMN levert een maximum aantal containers bij (laagbouw)woningen.
  • De inzameling van textiel wordt door het bedrijf Sympany uitgevoerd. In de praktijk gebeurde dit al overigens.
  • RMN krijgt meer ruimte om zelf praktische zaken te bepalen, zoals de regels ten aanzien van het brengen van afval naar het recyclestation, de openingstijden van het recyclestation of het vaststellen van de inzameldagen van het afval.
Naar overzicht