Aanpak bestrijding Eikenprocessierups

Datum: 3 februari 2020

Vorig jaar zorgden eikenprocessierupsen voor veel overlast. Mensen die in aanraking komen met de brandharen van deze rupsen kunnen klachten krijgen zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan ogen en luchtwegen. In de gemeente Bunnik bestrijden we daarom de eikenprocessierupsen in bomen die onder het beheer zijn van de gemeente vallen.

Preventieve bestrijding

Zodra de eikenprocessierupsen uit het ei komen, starten we met preventieve bestrijding. We mengen aaltjes in water en sproeien dit in de eikenbomen waarin vorig jaar rupsennesten zaten. De aaltjes eten de jonge rupsen van binnenuit op. Door deze bestrijding neemt het aantal rupsennesten af. Toch lukt het niet om hiermee alle eikenprocessie rupsen te bestrijden.

Eikenprocessierups gezien? Maak een melding!

Ziet u eikenprocessierupsen in een eikenboom van de gemeente? Maak dan een melding. Dat kan via: www.bunnik.nl/eikenprocessierups.

Ziet u eikenprocessierupsen in bomen van de provincie, landgoederen of particulieren? Boomeigenaren zijn verantwoordelijk voor het waarschuwen voor de aanwezigheid van de eikenprocessierupsen in hun bomen en voor het voorkomen van overlast door de rupsen in hun bomen. Maak dus bij hen een melding.

Blijf uit de buurt

Wij adviseren inwoners om uit de buurt te blijven van bomen waarin rupsennesten zitten. Als er een rupsennest in een eikenboom van de gemeente zit dan doen wij een waarschuwingslint om de boom.

Bent u toch in aanraking gekomen met de rupsen en heeft u ernstige klachten? Raadpleeg dan uw huisarts.

Wegzuigen van eikenprocessierupsen

Vorig jaar hadden we onverwacht veel last van de eikenprocessierupsen. Dit jaar willen wij beter voorbereid zijn en daarom hebben wij alvast extra inzet ingepland voor het wegzuigen van eikenprocessierupsen(nesten) voor de komende zomer in eikenbomen van de gemeente. We verwijderen eerst de eikenprocessierupsen uit de eikenbomen die in risicogebieden staan. Dit zijn gebieden waar veel inwoners samen komen, zoals, scholen, doorgaande fietsroutes en verzorgingshuizen. Daarna verwijderen wij eikenprocessierupsen uit andere eikenbomen van de gemeente.

Meer ruimte voor de natuurlijke vijanden

We verwachten dat eikenprocessierupsen nooit helemaal zullen verdwijnen. We nemen daarom ook maatregelen die op de lange termijn effect hebben. Wij willen het natuurlijk evenwicht verbeteren door meer leefruimte te creëren voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Wij zorgen voor een diversiteit aan planten, bloemen en bomen in het openbaar groen. Zo planten wij bijvoorbeeld heesters of bloemrijk grasland onder vrijstaande eikenbomen. We verbeteren zo de leefomgeving voor insecten of vogels die de rupsen eten.

Help mee!

Als inwoner van de gemeente kunt u ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door koolmezennestkastjes in (en in de buurt van) eiken op te hangen. Koolmezen zijn gek op eikenprocessierupsen. Daarnaast kunt u in uw tuin struiken en bloemen aanplanten waar insecten op af komen die eikenprocessierupsen verdringen of opeten.

Meer weten?

  • Op de website processierups.nu vindt u alle informatie over de eikenprocessierups bij elkaar.
  • Lees meer over onze aanpak en over het gebruik van ons meldingsformulier.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten