Wob-verzoek

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) indienen. Het Wob-verzoek kunt u indienen via e-mail of per post. Vermeld in uw Wob-verzoek altijd:

  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Het onderwerp waar u informatie over wilt opvragen
  • Uw handtekening als u het Wob-verzoek per brief opstuurt