Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Wij raden u aan eerst ons eerst te bellen voordat u bezwaar maakt. Bellen biedt soms een snellere oplossing. Zie contact.

Wilt u toch bezwaar maken, dan moet in uw bezwaar vermelden:

  • uw naam en adres
  • uw handtekening
  • de datum waarop u het bezwaar schrijft
  • kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent
  • uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit

Bezwaarschrift, formulier (voor bedrijven geldt: schriftelijk + ondertekend)

Bezwaarschrift, formulier