Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad de kaders van de Visie op wonen 2017-2021 vastgesteld. Gemeente Bunnik streeft naar een gevarieerde woningvoorraad met voor alle inwoners van Bunnik een (zorg) geschikte woning, afgestemd op woonwensen, levensfase en financiële mogelijkheden. Dit is wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van het wonen.

Een groot deel van de inwoners van Bunnik is prima in staat om hun woonwensen waar te maken. Er is voldoende aanbod en men heeft voldoende middelen. Er zijn echter ook inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is. Vooral voor deze inwoners is woonbeleid nodig. Er is in Bunnik niet voldoende en betaalbaar aanbod voor de huishoudens met een laag inkomen en voor huishoudens met een middeninkomen. Voor u als inwoner van Bunnik betekent de Visie op wonen bijvoorbeeld dat er over vijf jaar:

  • méér sociale huurwoningen zijn, vooral voor één- en tweepersoonshuishoudens;
  • huurwoningen vanaf € 750 tot € 1.200 beschikbaar zijn, vooral voor ouderen die hun eengezinswoning willen verruilen voor een appartement en voor starters op de woningmarkt die te veel verdienen voor de sociale huursector.

Ouderen

Ook op het terrein van wonen en zorg is sturing van de gemeente gewenst. Net als Nederland vergrijst ook de bevolking van Bunnik. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en daarbij hoort een passende woning. Als een woning lastig is aan te passen, kan men overwegen om te verhuizen naar een woning zonder trap, een zogenoemde nultredenwoning. In nieuw te bouwen projecten is veel aandacht voor dergelijke woningen, zodat Bunnik toekomstbestendig is.

Mensen met een hulpvraag

Naast ouderen moeten ook mensen met een hulpvraag meer zelfstandig en in de wijk wonen. Hoewel zij vanuit de Wmo zorg of begeleiding krijgen, is een goed sociaal netwerk ook belangrijk. De komende jaren krijgt deze nieuwe manier van wonen met (ambulante) zorg meer vorm.

Ga voor meer informatie naar Visie op wonen Bunnik 2017-2021.