24-04-19

Toegankelijkheid van stembureaus voor mensen met een lichamelijke beperking

De meeste stemlokalen zijn goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Stembureau 4, Prikkebeen is niet voor 100% toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. Het staat u vrij om uw stem in een ander stembureau binnen de gemeente uit te brengen.

Hulp bij het stemmen

Uitgangspunt is dat de kiezer zijn stem zelfstandig uitbrengt, zonder hulp van derden. Alleen als een kiezer wegens zijn lichamelijke gesteldheid hulp nodig heeft, dan mag iemand hem bij het stemmen helpen. Dat kan iemand zijn die de kiezer zelf meeneemt, maar het mag ook een stembureaulid zijn.

>> algemene informatie Europese verkiezingen

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten