Stemmen bij volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kunt u iemand machtigen. U stemt dan bij volmacht. Dit betekent dat u een andere kiezer machtigt om voor u te gaan stemmen. Stemmen bij volmacht kan op twee manieren:

Gemachtigde woont in de gemeente Bunnik

U vult de achterkant van de stempas in (onderhandse volmacht). De gemachtigde kan iedereen zijn die in Bunnik woont en ook een stempas voor deze verkiezing heeft ontvangen. U moet de naam van de gemachtigde invullen en u moet beiden uw handtekening zetten. U kunt deze machtiging geven tot en met de dag van de stemming. Ook geeft u de gemachtigde (een kopie van) een identiteitsbewijs mee.

Gemachtigde woont buiten de gemeente Bunnik

U doet een schriftelijke aanvraag bij de burgemeester. Uiterlijk 9 mei 2019 heeft u de stempas in uw bezit. Als u vóór deze datum al iemand wilt machtigen, dan kan dat schriftelijk. Hiervoor maakt u gebruik van het Aanvraagformulier Volmacht (zie de link onder). Dit formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 binnen zijn bij de gemeente. Als u uw stempas al hebt ontvangen, dan moet u deze inleveren. Als het verzoek wordt goedgekeurd, ontvangt de kiezer die u machtigt een volmachtbewijs. Met deze schriftelijke aanvraag kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Bunnik woont.

Voorwaarden aan stemmen bij machtiging:

  1. De gemachtigde kan uw stem uitsluitend op hetzelfde moment met zijn eigen stem uitbrengen.
  2. Een kiezer mag slechts door twee andere kiezers gemachtigd worden. Het maximum aantal stemmen dat de gemachtigde mag uitbrengen is dus drie.
  3. Bij een onderhandse volmacht moet de gemachtigde ook een (kopie van een) identiteitsbewijs van de volmachtgever meenemen.
  4. Als u een schriftelijk aanvraag voor een volmacht heeft ingediend, dan kunt u deze niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

>> Aanvraagformulier Volmacht (PDF)

>> algemene informatie Europese verkiezingen

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten