Integraal maatregelenpakket

In het buitengebied van Bunnik en Houten spelen al jaren verkeersproblemen. Na een periode van studie en discussie zijn de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten het in 2017 eens geworden over een integraal maatregelenpakket voor het buitengebied. Sindsdien is er achter de schermen veel gebeurd. De afspraken tussen de provincie, gemeente Bunnik en gemeente Houten hebben als doel om doorgaand autoverkeer in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de daarvoor bestemde wegen, zoals de N421 (Houten-A12) en de N229 (Bunnik-Wijk bij Duurstede). Daardoor verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid van fietsers in het gebied.

Alle plannen op een rij:

1. Aanleg van een oostelijke ontsluiting van Houten op de A12 (aftakking van de N421), alleen in oostelijke richting

Er is een ontwerp dat voldoet aan de eisen van het Rijk. Maar vanwege bijgekomen ontwerpeisen zijn de kosten beduidend hoger geworden dan het beschikbare budget. Provincie en Rijk zijn met elkaar in gesprek over een oplossing.

2. Vernieuwen voetgangers/fietsbrug over de A12 bij station Bunnik

Ontwerp en budget zijn gereed. De brug wordt verbreed en er komen op- en afritten waarover gefietst kan worden. Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast. Ook moet er grond worden aangekocht. De uitvoering is gepland in 2019-2021.

3. Onderzoek om de veiligheid in de tunnel onder de A12 (Achterdijk) te verbeteren

Er is onderzocht hoe de veiligheid in de tunnel kan worden verbeterd. De tunnel zelf is smal en kan niet tegen redelijke kosten worden verbreed. Om toch de snelheid van de auto’s in de tunnel te beperken, komt er een snelheidsremmend plateau in de Achterdijk, kort voor de tunnel. Ook wordt de verlichting in de tunnel aangepast. De uitvoering is  gepland in 2019. Als een spitsafsluiting wordt aangelegd in de Achterdijk (project 5), zal de verkeersveiligheid tijdens de spits voor fietsers en voetgangers duidelijk verbeteren.

4. Verbeteren van de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum voor touringcars via de zuidelijke parallelweg van de A12

Personenauto’s en fietsers kunnen het fort bereiken via de Achterdijk/tunneltje A12. Touringcars kunnen niet door dat tunneltje en moeten omrijden. De route via de parallelweg A12 is daartoe aangewezen en wordt aangepast. In verband met de voorgenomen spitsknip in de Achterdijk (project 5) bestaat de kans op sluipverkeer via deze route. Daarom is in de route een bussluis voorzien. De  uitvoering is gepland in 2019.

5. Het aanbrengen van een spitsknip op de Achterdijk ten zuiden van de Marsdijk

Voordat deze maatregel kan worden gerealiseerd moeten er nog twee belangrijke dingen gebeuren:

a. het vaststellen van het ontheffingenbeleid: wie mag wel en wie niet tijdens de spits door de afsluiting.

b. Daarnaast moet de afsluiting zelf nog technisch en organisatorisch worden vormgegeven.

De planning van de gemeente Bunnik is erop gericht om het ontheffingenbeleid in de eerste helft van 2019 vast te stellen en in de tweede helft van het jaar een officieel verkeersbesluit te nemen. Daarover zal de gemeente vooraf nog contact opnemen met bewoners in de directe omgeving van de spitsknip en met ondernemers in een iets ruimere omgeving. Tegen de spitsafsluiting is bezwaar en beroep mogelijk. De feitelijke uitvoering verwachten wij in 2020.

6. De aanleg van een vrijliggend fietspad langs en parallel aan de N410 tussen Odijk en Houten

Er ligt een ontwerp voor een vrijliggend fietspad. Dat komt vanaf Houten gezien deels rechts en deels links van de N410-Houtenseweg te liggen. Verder zal het parallel lopen op enige afstand van de Burgweg. De aanleg kost ruim 4 miljoen euro. Provincie en gemeenten maken daarover nadere afspraken. Dit fietspad gaat aansluiten op een ander fietspad dat al in 2019 wordt aangelegd langs de Burgweg tussen de nieuwbouwwijk “Het Burgje” en de provinciale weg N229. Op de inloopavond van kunt u tekeningen van het ontwerp inzien.

7. Het verbeteren van de geslotenverklaring van de Binnenweg

Daartoe moesten verkeersborden worden aangepast. De gemeente Bunnik heeft deze maatregel inmiddels uitgevoerd.

8. Het verbeteren van het kruispunt van de Binnenweg met de N421

Dit betreft enkele fysieke aanpassingen op het grondgebied van de gemeente Houten op de aansluiting Binnenweg-N421. Deze maatregel moet voorkomen dat verkeer illegaal vanaf de Binnenweg de N421 oprijdt (en vice versa). De gemeente Houten voert deze werkzaamheden begin 2019 uit.

9. Onderzoek om de verkeersafwikkeling van de aansluiting N410 met de Rondweg en de Binnenweg te verbeteren

De provincie en gemeente Houten onderzoeken hoe het auto- en fietsverkeer op dit kruispunt vlotter en veiliger kan worden afgewikkeld met behulp van een aangepaste verkeersregelinstallatie en met aanpassing van de fietspaden.

Kijk voor alle informatie op de website van de provincie Utrecht: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/aanpak.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten